Landsbygdsnätverket
Kollage Anna Hegethorn, Sven-Erik Larsson och Riina Myrsell

#174 Smaka Sverige - om skyddade EU-beteckningar av svenska produkter

Vad har Kalix löjrom, Wrångebäcksost och Skedvi Bröd gemensamt? Jo, de är några av de 21 produkter i Sverige som fått en för företag mycket eftertraktad så kallad skyddad EU-beteckning. En sådan som till exempel champagne från distriktet Champagne i Frankrike har. Men vad mer exakt är en skyddad EU-beteckning egentligen? Och vad har den för betydelse för producenterna, för landsbygdsutveckling och för oss konsumenter?

Medverkande
Anna Hegethorn, konsult på Anna Hegethorn AB, som arbetar med Jordbruksverkets satsning på att öka kännedomen och kunskapen om skyddade EU-beteckningar.

Sven-Erik Larsson, konsult på företaget Saporibus AB, som hjälper producenter och producentföreningar att ansöka om en skyddad EU-beteckning samt jobbar för att skapa ett nätverk för producentföreningar och producenter.

Riina Myrsell, verksamhetschef vid knäckebrödsbageriet Skedvi Bröd i Dalarna som erhöll en skyddad geografisk beteckning (SGB) i november 2023.

Programledare: Helene Almqvist
Producent: Ingrid Whitelock

Det handlar definitivt om hur kan vi i Sverige ytterligare använda den här märkningen till gagn för platsutveckling och till fler jobb på landsbygden.
- Anna Hegethorn

Så det är inte att man suttit och smaskat blåmusslor en eftermiddag och sagt att de här var goda och sedan har man beskrivit smaken och säger att smakar de så här gott så räcker det för att få en ursprungsmärkt produkt.
- Sven-Erik Larsson

De insåg att det fanns faktiskt människor i hela Sverige som tyckte att livet inte skulle bli sig likt utan ett handgräddat knäckebröd.
-
Riina Myrsell

Hitta fler avsnitt av podden Landet!

Publicerades