Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#18 Bushresan - för att betande djur gör skillnad

Visste du att på tio år har nästan en femtedel av Sveriges värdefulla betesmarker förlorat sina värden? Det går att ändra på. Bushresan går genom Sverige till igenväxta hagar, långt bort från Astrid Lindgren-idylliska öppna landskap, för att visa vikten av att det finns företag med betande djur i hela landet.

Hur illustrerar vi på bästa sätt att samhället är beroende av lönsamma lantbruksföretag? I dagens avsnitt fördjupar vi oss i betydelse av öppna landskap vad gäller arbetstillfällen, artrikedom, turism, rekreation och produktion av livsmedel av hög klass.

Medverkande:
Inger Pehrson, initiativtagare till bushresorna och ansvarig för årets resor
Patrik Ohlsson, debattör och ordförande för LRF Värmland
Reporter: Ida Lindhagen

Citat från podden:

"Vi fick göra det lite mer brutalt, ta ett annat pedagogiskt grepp, för att visa hur fruktansvärt tråkigt det blir när djuren har försvunnit."
- Inger Pehrson

"Om man börjar i den änden där 254 arter är rödlistade i gräsmarkerna och vårt enda sätt att rädda dem är lönsamma lantbruksföretag. Då tycker jag att vi har lyckats illustrera hur beroende samhället är."
- Patrik Ohlsson

Publicerades