Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#22 Våga fråga - fånga engagemang

Hur gör man för att få en bra blandning av människor i styrelser? Ett exempel är Leader södra Bohuslän som arbetat aktivt för att föryngra och bredda sin styrelse. Hur gjorde de? Hur upplever de nya och unga medlemmarna styrelsearbetet? Och hur har kvalitén på arbetet förändrats sen styrelsen breddades? Hör bland andra projektledaren och de nya, unga styrelseledamöterna som fick frågan att sitta med och sa ja.

Medverkande:
Josefina Andersson, projektledare för generationsbreddningen
Liv Olausson och Richard Wirdesson, nyrekryterade ledamöter
Sigvard Utbult, valberedningens ordförande
Anna Levin, verksamhetsledare Leader Södra Bohuslän
Reporter: Ida Lindhagen

Citat från podden:

”Vill man rekrytera mer representativt måste man avsätta resurser för det finns inget annat sätt man kan göra det på.”
- Josefina Andersson

”Vi kan inte klaga på att unga inte vill engagera sig och sen vägra att flytta på oss.”
- Sigvard Utbult

”Trovärdigheten är viktig för mig, att vi har den här bredden. Och det ger effekt, för de ställer bra frågor som ingen annan skulle ha ställt.”
- Liv Olausson

”Om man vill få ungdomar att vara med och påverka är det bra att ha med dem i en styrelse. För man känner sig behövd och får säga sitt.”
- Richard Wirdesson

Publicerades