Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#26 Sergelstorgsperspektivet - attityder land-stad

Det råder en ojämn maktrelation mellan land och stad. Olika attityder föder motsättningar och påverkar hur vi utformar vårt samhälle. Så hur förbättrar vi attityder och värderingar för att få balans mellan land och stad? Vad innebär en urban norm? Hur märks den i vår vardag? Vilka konsekvenser får attityderna? Göran Greider, Terese Bengard och Hans Westlund diskuterar med olika infallsvinklar.

Medverkande:
Terese Bengard, verksamhetsledare för Hela Sverige ska leva
Hans Westlund, professor på institutionen för Urbana och regionala studier, KTH
Göran Greider, chefredaktör på Dala-Demokraten
Reporter: Ida Lindhagen

Citat från podden:

"Det är ett uttryck för att man är blind för det som finns utanför den urbana världen."
- Göran Greider

"Det blir en orättvis bild av verkligheten, det blir en orättvis fördelning av resurserna och det blir också orättvisa förutsättningar för utveckling."
- Terese Bengard

"Det nya i det här är att i storstaden finns det en sorts uppfattning om att inget mer än storstaden behövs."
- Hans Westlund

Publicerades