Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#33 När kön blir en faktor – om jämställt företagande

Kvinnor driver nästan 30 procent av Sveriges företag. Men de får inte del av offentlig finansiering i motsvarande omfattning. Det beror enligt forskning på att kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper byggda på stereotypa förväntningar. Alltså förväntningar på hur företagande kvinnor och män ska bete sig och vara. Detta påverkar bland annat handläggningen av företagsstöd och krediter och synen på vem som anses ha potential i sitt företagande och därmed får del av pengarna. Och mest utsatta är kvinnor i landsbygder.

Så varför är det så här och hur gör vi för att företagsutvecklingen i våra landsbygder ska blir mer jämställd? Det vet Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet och Roger Ylinenpää, samhällsstrateg för landsbygd på Luleå kommun.

Medverkande:
Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet
Roger Ylinenpää, samhällsstrateg för landsbygd, Luleå kommun
Reporter: Ida Lindhagen

Citat från podden:

”Män som var unga beskrevs som unga och lovande medan kvinnor som var unga beskrevs som unga och oerfarna och det ger helt olika kopplingar till affärspotential.”
- Malin Malmström

”Det känns som att det är handläggare och finansiärer vi borde utbilda i jämställdhetsarbete och inte de som söker.”
- Roger Ylinenpää

Publicerades