Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#35 Bonden och utbildningen

Det finns ett växande intresse för att bli bonde och bidra till en ökad matproduktion. Som för alla andra yrken krävs kunskap för att komma igång. Vilken väg ska man då ta för att nå målet?

Simon Wancke är utexaminerad lantmästare och Sebastian Remvig pluggar till agronom och är ordförande i Ultuna studentkår . De har valt olika utbildningsvägar och diskuterar i detta avsnitt just vikten av olika kunskaper.

Medverkande:
Simon Wancke, lantmästare, engagerad i Naturbruksskolorna och ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i Gröna Näringar
Sebastian Remvig, agronomstudent och ordförande i Ultuna studentkår
Reporter: Ida Lindhagen

Citat från podden:

”Det är inget absolut krav att man ska ha någon form av utbildning för att bli bonde, men det är väldigt komplext yrke.”
- Simon Wancke

”Bonde är en business där man behöver kompetens inom både biologi, teknik och ekonomi. Och kan du inte allt det måste du utbilda dig eller plocka in hjälp så att du får den kompetens som behövs.”
- Sebastian Remvig

Publicerades