Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#37 Smart tillage - för jordens skull

Smart tillage är det engelska begreppet för så kallad smart jordbearbetning inom lantbruk. Det handlar om att kombinera metoder för miljö- och klimathänsyn med en lönsam produktion.

Johan Persson och Johannes Barnekow berättar varför de gått över till plogfritt jordbruk. Och Thomas Keller, professor i markfysik, berättar vad forskningen säger. Vilka vinster kommer av ett plogfritt jordbruk? Och vilka utmaningar kan vi stöta på?

Medverkande:
Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning, SLU
Johan Persson, plogfri lantbrukare, Kävlinge
Johannes Barnekow, plogfri lantbrukare, Vinslöv
Reporter: Ida Lindhagen

Citat från podden:

"Man vill ha en förändring för att man brinner för lantbruket."
- Johan Persson

"Det börjar med en bra växtföljd, som är kanske det allra viktigaste. Att man anpassar växtföljden till sin egen jord och sitt klimat."
- Thomas Keller

"Två stora anledningarna är ju att minska insatserna men även att frigöra tid."
- Johannes Barnekow

Publicerades