Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#49 Hem till byn - om landsbygdens nyanlända kvinnor

Är det till fördel eller nackdel att som kvinna från ett annat land, bo och verka på svenska landsbygder? Både och, enligt tre invandrade kvinnor. För många landsbygder har behov av både människor och arbetskraft vilket ger stora möjligheter för invandrade kvinnor att kunna leva ett jämställt och etablerat liv.

Samtidigt finns det risk att som nyanländ kvinna bli mer isolerad i en landsbygd än i en stad, menar de. Men informationen om livet på den svenska landsbygden kunde vara mycket bättre.

Medverkande:
Valbone Shala, konsult inom integration och arbetsmarknadsfrågor och driver Siljansnäs stugby
Yusra Moshtat, miljöinspektör och aktiv i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp samt driver företaget Med andra ögon
Ola Sobh Nabhan, kom till Orust från Syrien för tre år sedan
Reporter: Ida Lindhagen

Citat från avsnittet:

"Arbetsförmedlingen informerar knappt om möjligheterna på landsbygden. Jag har drivit projekt där myndigheterna bokstavligen avråder deltagarna att delta i projektet för att det finns ingen framtid. De goda exemplen är oerhört viktiga. Lyckas vi skapa ambassadörer som flyttat till landet så kommer fler vilja testa att bo på landsbygden."
- Valbone Shala

"Man har fördomar om att på landsbygden är det fattigt, man tror att det är samma landsbygd som i Irak eller Syrien. Det är brist på vatten, finns inte internet, skolorna fungerar inte. Och svenskarna som bor på landsbygden som inte har kunskap om oss, de tror kanske att vi inte har kompetens. Och då krockar två kulturer med varandra. Och för att bli av med den här kulturkrocken måste vi prata om de här fördomarna."
- Yusra Moshtat

"Kvinnor som kommer till Sverige måste lära sig om sina rättigheter och vad de kan göra."
- Ola Sobh Nabhan

Publicerades