Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#50 Från kust till fjäll – om landsbygders olika servicebehov

Sverige är ett stort och avlångt land med varierande befolkningstäthet. Ofta förhåller det sig så att ju glesare trakterna är bebodda ju sämre är tillgången till grundläggande service. Olika delar av landet brottas med olika problem för att behålla befintliga och utveckla nya innovativa servicelösningar.

Följ med podden Landet till Västerbotten, landets näst största län med kust i ena änden och fjäll i den andra. Här träffar vi Lovisa Carneland, Kristina Lindström och Calle Birgersson som berättar om utmaningar och möjligheter för service i Västerbotten.

Medverkande:
Lovisa Carneland, projektledare för Service till alla i Umeåregionen
Kristina Lindström, projektledare Länsstyrelsen i Västerbotten
Calle Birgersson, näringslivschef Åsele kommun
Reporter: Ida Lindhagen

Citat från podden:

”De som är boende och verksamma på landsbygden borde vara de man tillfrågar för att höra vilken typ av service som faktiskt behövs.”
- Lovisa Carneland

”Landet är väldigt stort, varav två tredjedelar är Norrland, så man måste nog vidga synen på vad som är viktigt för olika orter.”
- Calle Birgersson

”När det gäller den kommersiella servicen så pratar man om företag och människor och växa och bo och det ska vara attraktiv landsbygd. Men man glömmer gruppen besökande. Och just besöksnäringen är otroligt viktig.”
- Kristina Lindström

Publicerades