Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#52 Viktigt meddelande – EU:s nya jordbruks- och landsbygdspolitik CAP

Med hjälp av tre experter gör podden Landet ett försök att tolka signalerna om EUs nya jordbruks- och landsbygdspolitik. I ett meddelande från EU-kommissionen presenterades i november i fjol strategier om framtidens livsmedel och jordbruk. Hur ser framtiden ut? Vad stod det i meddelandet?

Medverkande:
Sofia Björnsson, expert på jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling hos LRF och ordförande för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Gröna näringar
Harald Svensson, ordförande Landsbygdsnätverket och ställföreträdande generaldirektör Jordbruksverket
Staffan Nilsson, ordförande i Hela Sverige ska Leva
Reporter: Ida Lindhagen

Citat från podden:
”Ska vi nu göra stora förändringar inför 2021, då sätter vi ju igång en ny apparat där jordbrukare och landsbygdsföretagare ska lära sig helt nya regelverk och administrationen ska sätta igång en ny implementering. Detta är arbeten i sig som är väldigt stora.”
- Harald Svensson

”Det är tydligt i meddelandet att de vill se en fortsättning på Leader.”
- Sofia Björnsson

”Många tror att det blir mindre pengar, men budgetfrågan är fortfarande öppen.”
- Staffan Nilsson

Publicerades