Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#54 Fisketurism & sportfiske kan skapa tillväxt och jobb - vad står i vägen?

Förutsättningarna finns, minst sagt. Hundratusen inlandsjöar, tiotusentals mil vattendrag och många långa kuststräckor. Vatten med attraktiva fiskarter och miljöer som lockar fiskare från när och fjärran. Här skulle fisketurismen och sportfisket kunna stå för ett stort samhällsekonomiskt värde genom tillskapandet av tillväxt, jobb och en positiv utveckling för landsbygden – men vad står i vägen?

Medverkande:
Daniel Melin, fritidsfiskesamordnare Jordbruksverket
Lena Nerhagen, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Mats Jonsson, konsult
Reporter: Ida Lindhagen

Citat från podden:

”Mycket sker på regional nivå där du har länsstyrelsen som ska förvalta vattendrag, men så har du regioner som har ansvar för att utveckla turismen. Och de här pratar inte alltid med varandra och pratar inte alltid samma språk, vilket är ett problem” Lena Nerhage

”Kunskap är helt avgörande för om vi ska få till någon förändring, alltifrån centralt till regional och lokal nivå” Daniel Melin

”När man inte har de korrekta beslutsunderlagen med både vilka olika ekonomiska fördelar det kan ge för olika typer av nyttjanden, vilka kostnader det har och vilka kulturella för- och nackdelar - då kan man inte heller göra bedömningen var man ska lägga resurserna” Mats Jonsson

Publicerades