Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#5 Stanna eller flytta

Att flytta eller inte – det är frågan för många unga som växer upp i landsbygd eller
mindre orter. Men varför väljer så många att flytta till större städer efter studenten? För att de vill? För att de måste? Eller för att det förväntas av dom? Hör Hanna, Nora och Bartoz berätta om hur de upplever vuxenvärldens förväntningar på att unga ska lämna sin bygd.

Medverkande:
Nora Boestad
Bartosz Stroinski
Hanna Jonsson
Reporter: Ida Lindhagen

Citat från poden:

”Det de vill plugga finns inte på bygden och det går inte att plugga på distans och då tvingas de flytta.”

Publicerades