Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#61 Hur länge räcker maten - egentligen? – om krisberedskap

I detta avsnitt fördjupar sig Landet i varför vi kommer att få svårt med matproduktionen om kriget eller krisen kommer. Finns det någon som helst chans att producera den mat vi behöver inom landets egna gränser? Och vem av våra gäster kommer egentligen att klara sig bäst under en kris. Lantbrukaren, jägaren eller friluftsmänniskan? Samtalet bjuder också på förslag på vad du och jag kan göra för att öka vår egen och samhällets krisberedskap.

Medverkande:
Camilla Eriksson, forskare vid SLU i Uppsala
Thomas Bertilsson, enhetschef på LRF med ansvar för näringspolitik
Kjell Sjelin, lantbrukare ekologiskt jordbruk med 50 procents självförsörjningsgrad
Reporter: Ida Lindhagen

”Så som situationen ser ut idag i många kommuner har man inte ens lager så att man skulle klara av att laga skolmaten om två dagar.”

”Vi borde satsa mer på perenner för livsmedelsproduktion. Vi slipper så dem varje år och de tål torka och översvämningar bättre.”

”Vi måste se hur vi undviker att hamna i en allvarlig kris. Och jag tror att det är ett väldigt långsikrigt arbete vi står inför.”

Publicerades