Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#63 Som grädde på moset - lokalproducerad mat i offentliga kök

På flera olika håll jobbar kommuner och landsting för att få in mer lokalproducerad mat i sina kök. Men stora volymer, kontinuitet och krav på statistikunderlag kan göra det svårt för små producenter att leverera till det offentliga. Podden Landet tar sig till Värmland där ett projekt resulterat i att skolelever i hela regionen numera äter lokalt producerad mat dagligen.

Medverkande:
Patrik Ohlsson, LRF-ordförande
Alain Grenard, kostchef
Ida Lindhagen, journalist

”Kockarna är en central del för att skapa ett sug och en efterfrågan för råvaran”
- Alain Grenard

”Det här angreppsättet gör det intressantare för värmländska bönder att vara leverantörer”
- Patrik Ohlsson

Publicerades