Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#64 Levande, hållbara och attraktiva - om smarta byar

En förutsättning för en levande Iandsbygd är en levande lokal ekonomi. Detta avsnitt handlar om smarta byar som ligger i framkant och har fått snurr på ekonomin. I skånska Röststånga och lappländska Vuollerim har man använt två olika metoder för att få pengarna att cirkulera och idéer att bli verklighet.

Medverkande:
Nils Phillips, Röstånga Utvecklingsaktiebolag
Evalena Skalstad och Audun Otterbech, bygdebolaget Lapland Vuollerim
Journalist: Ida Lindhagen

"Det finns ett värde i ett brett ägarskap. Vi måste på något sätt återskapa ägandet för bygden och då behöver det inte vara en känsla eller en identitet, utan kanske också ett faktiskt ägande."
- Nils Philips

"Det blir en enorm bredd i kompetens och engagemang och på så sätt en hållbarhet."
- Evalena Skalstad

"Det är korta kommunikationsvägar, det fungerar enkelt och praktiskt och man kan växla upp de möjligheter och lokala resurser som redan finns”
- Audun Otterbech

Publicerades