Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#66 Kom och ät - om skolmatsveteranen Sverige

Sverige är unikt när det kommer till skolmat. Här har alla barn i grundskolan rätt till en skattefinansierad och näringsriktig måltid per dag. Och podden Landets gäster tycker att vi kan använda satsningen ännu bättre. Lyssna på avsnittet för att höra hur de tänker och om hur offentliga måltider kan påverka landsbygdsföretagen.

Då en av gästerna är Dayle Hayes som rest hit från USA är podden denna gång både på svenska och engelska. Så vad har andra länder som vi inte har? Hur kan vi inspireras?

Medverkande:
Eva Sundberg, projektledare MATtanken
Dayle Hayes, Nutrition for the Future
Annika Unt, dietist engagerad i skolmatsfrågor
Journalist: Ida Lindhagen

Så fort du vet vem som odlat din mat eller vem som haft hand om den så blir engagemanget högre och svinnet mindre
- Annika Unt

The real dramatic difference is the vision and the leadership here in Sweden that make all this possible, and also that the chefs have the equipment they need to work with in the kitchens
- Dayle Heyes

Alla ska ha tillgång till skolmat sedan sjuttiotalet och vi har numera en lagstiftning kring näringsriktigheten, så vi har ju ett väldigt välfungerande system här i Sverige
- Eva Sundberg

Publicerades