Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#67 Mer än två fiskar - om våra fiskekvoter

Det är EU som beslutar om hur mycket fisk som får tas upp i svenska vatten. En komplicerad process där mängden sedan ofta orsakar debatt. Så hur står sig svenskt fiske internationellt sett och hur ska jag som konsument tänka om jag vill äta miljömässigt bra fisk? I detta avsnitt av podden Landet benar tre experter ut mer om fiskenäringen och hur fiskekvoter faktiskt sätts.

Att sätta fiskekvoter är en komplicerad process i många steg som ska grundas på forskning. Så vilken roll spelar egentligen vetenskapen i besluten? Hur påverkas fisket och den svenska fiskenäringen av politiken och tvärtom? Och varför är det svårt att som konsument veta vad man ska välja? Hör också gästerna berätta varför de tycker att Sverige sköter sig rätt bra internationellt sett.

Medverkande:
Malin Skog, Sveriges fiskares producentorganisation
Karin Linderholm, Havs- och vattenmyndigheten
Joakim Hjelm, Institutionen för Akvatiska resurser, SLU
Journalist: Ida Lindhagen

En del länder resonerar kanske på ett mindre hållbart sätt än Sverige och det märks ju också i besluten.
- Karin Linderholm

Inom svenskt fiske ser vi ju hur mycket vi har gjort, hur många otroligt stora steg vi ändå tagit, och upplever att den kritik vi får är ganska orättvis.
- Malin Skog

Man måste nästan vara fiskeribiolog för att veta vad man kan äta.
- Joakim Hjelm

Publicerades