Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#75 Idérika landsbygdsbor förändrar historien - om hur Sverige blir rikt

Vilken roll spelar landsbygden och människorna som lever där när Sverige går från att vara ett fattigt land i Europas utkant till ett av världens rikaste? Hur hänger skiften av byar ihop med att industrialiseringen tar fart på riktigt. Hur hänger samma byskiften ihop med var folk väljer eller tvingas att flytta? Och varför är detta viktig kunskap idag? Följ med på en spännande historielektion när Patrick Svensson, professor på institutionen för stad och land på SLU i Uppsala, gästar podden.

Medverkande:
Patrick Svensson, professor på Institutionen för stad och land avdelningen för agrarhistoria vid SLU i Uppsala
Reporter Ida Lindhagen

Om man läser en vanlig svensk historiebok, så framhävs ofta adeln som drivande i den agrara revolutionen. Men egentligen, forskningsmässigt, så har böndernas roll betonats.
- Patrick Svensson

Från stadsmaktens sida ville man gärna bygga starka städer. Och det här har nog påverkat. För trots att det finns ett beroende, så tror jag att det fokus på att bygga städerna starka har gjort att de har fått en särställning gentemot landsbygden.
- Patrick Svensson

Publicerades