Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#76 Ett verkligt hot - om sälens påverkan på fisk och fiske

Sälar ställer till stora problem för det kustnära fisket, de sprider parasiter och påverkar fiskbeståndet negativt. Under 1970- och 80-talet minskade sälstammarna drastiskt på grund av miljögifterna. Åtgärder sattes in och nu ökar de istället dramatiskt. Podden Landets gäster menar att sälen idag utgör ett direkt hot mot våra små kustsamhällen som lever av fiske. Så vad är det som händer? Och varför får sälstammen växa fritt till skillnad från till exempel älgen?

 

I detta avsnitt tar vi oss an sälfrågan ur forskarna vid SLU och yrkesfiskarnas perspektiv.

Medverkande:
Sara Königson, forskare på institutionen för akvatiska resurser vid SLU
Tore Johnsson, yrkesfiskare i Östersjön och vice ordförande i Sveriges fiskares producentorganisation
Reporter: Ida Lindhagen

Vi såg att när sälen har varit framme så är det 40 procent av fångsten som försvinner till säl. Att de tar ett väldigt stort uttag ur våra fiskbestånd det vet vi idag
- Sara Königson

Då tänker man, är det så långt det ska gå? Först nöter vi ut fiskarna och sen svälter sälen ihjäl för den är för lat för att jaga. Det är ju lite grann så
- Tore Johnsson

Publicerades