Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#78 År 2049 är vi glokala – hur ser svenska landsbygder ut då?

Om 30 år är landsbygderna självförsörjande och fortsatt urbaniseringen är ett minne blott. Digitaliserade, decentraliserat och stödda av artificiell intelligens lever vi i mindre noder utanför de tio största städerna. Globalt och lokalt i ett - om det glokala samhället.

Medverkande:
Frida Karlge, konsult på Sweco om framtidens samhällen
Thomas Norrby, statskonsulent på SLU
Ronja Roupé, konsult på Sweco, om framtidens resande
Reporter: Peter Gropman

I detta avsnitt träffar ni två av de tolv experter vars framtidsscenario vi tittar närmare på.

Det glokala samhället är ett samhälle där vi ser att urbaniseringen avtagit och tack vare digitaliseringen skapar vi en flerkärninghet. Där har människor en stor del i hur det utvecklas
- Frida Karlge

Vi kommer inte vara hippies och bo i skogen, utan mer ha fokus på vad vi kan skapa tillsammans. Systemet är decentraliserat där hela landet lever med småbyar som är ihopkopplade med varandra
- Ronja Roupé

Det kommer inte gå fort men det finns redan goda exempel och lyfter vi dem, då kommer det gå fortare
- Thomas Norrby

Publicerades