Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#79 Nyttan med nätverket - tillsammans för landsbygdsutveckling

Landsbygdsnätverket har funnits i 12 år och i detta avsnitt av podden Landet ska vi fördjupa oss i nyttan med detta nätverk. Vad görs egentligen? Hur bidrar det till utveckling av våra kust- och landsbygder och hur nyttjas en neutral arena på bästa sätt - både nationellt och internationellt?

Medverkande:
Sofia Lindblad, enhetschef kommunikation på LRF och flerårig styrgruppsledamot i Landsbygdsnätverket
Hans-Olof Stålgren, samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli
Maria Gustafsson, verksamhetsledare på Landsbygdsnätverkets kansli
Reporter: Peter Gropman

Från LRFs perspektiv är det bra att vi träffar olika organisationer och myndigheter och att vi träffar dem som vi annars inte hade träffat. Det är ett medskick för mig som är viktigt
- Sofia Lindblad

I Landsbygdsnätverket samlas sådana som är viktiga för landsbygdsutveckling, för att lära sig av varandra och att bli ännu bättre på att samarbeta
- Maria Gustafsson

Tanken är att om vi lär oss av varandra så använder vi troligen de gemensamma skattemedlen via EU på ett bättre sätt. Det blir mer effekt på landsbygden om vi lär oss av varandra
- Hans-Olof Stålgren

Publicerades