Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#80 Vi ska upp på prispallen - om livsmedelsstrategin

Prioritera forskning, innovation och kompetensutveckling. Det är huvudbudskapet i den nya plan som handlar om hur vi ska nå målen i livsmedelsstrategin. Jordbruksverket och Tillväxtverket har satt ihop handlingsplanen och idag släpps den sista delrapporten. Podden Landet har träffat människorna bakom rapporten.

Medverkande:
Andreas Davelid, projektledare Jordbruksverket
Anna Wikström, projektledare Tillväxtverket
Reporter: Peter Gropman

Företagsperspektivet och regelförenkling är viktiga frågor. Det är företagen som ska se till att det blir action. Myndigheterna ska ha ett företagsperspektiv i fokus och arbeta främjande
- Anna Wikström

Vi lägger ett stort fokus på det strategiska området kunskap och innovation, det handlar mycket om forskningssatsningar som är företagsnära
- Andreas Davelid

Publicerades