Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#84 Det finns inget avfall, bara resurser på fel ställe - cirkulär bioekonomi

Hur går det med omställning till en cirkulär bioekonomi i Sverige? Vad ska det arbetet leda till och vem är det är som ska se till att det händer? Det ska vi prata om i detta avsnitt av podden Landet. Det och om de 10 miljoner Jordbruksverket utlyst till små och medelstora företag för att de ska komma med i processen.

Medverkande:
Camilla Lehorst, Näringsdepartementet, med i delegationen för cirkulär ekonomi, klimathandlingsplaner och livsmedelsstrategin.
Jennie Malm, handläggare Jordbruksverket, med i en tematisk arbetsgrupp för bioekonomi som det europeiska landsbygdsnätverket håller i.
Reporter: Peter Gropman

Sverige ligger väldigt bra till. Vi har en lång tradition av forskning och innovation inom området, vi har flera jätteduktiga universitet, bland annat Sveriges landsbruksuniversitet som ligger trea i världen på det här området
- Camilla Lehorst

Den globala medelklassen kommer att fördubblas till 2050. Vi behöver bli mer resurseffektiva och hitta produktionssystem som är klimatsmarta, där man sluter kretsloppen och minimerar svinnet av näringsämnen
- Jennie Malm

Publicerades