Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#91 Vad får vi för pengarna? - om Landsbygdsprogrammet

Denna gång sätter vi Landsbygdsprogrammet under lupp. I slutet av 2020 går nuvarande period för programmet ut. I detta avsnitt hör vi vad vi har, och kommer att få, för pengarna. 37 miljarder fanns från början i kassan - så inom vilket område gör pengarna mest nytta och finns det pengar kvar?

Medverkande:
Lina Andersson, enhetschef Landsbygdsanalysenheten, Jordbruksverket
Andreas Mattisson, enhetschef EU-programenheten, Jordbruksverket
Anders Johansson, Coompanion
Reporter: Peter Gropman

Vi satsar mycket tid och kraft på att följa upp hur det går, att följa pengarna. Vi gör också djupare utvärderingar där vi tar hjälp av högskolor och universitet som hjälper oss att titta på effekterna av det vi gör ute i landet
- Lina Andersson

Vi ligger ungefär i fas för användning av pengarna sett till programperiodens längd. En bra bit över hälften av pengarna är igång
- Andreas Mattisson

Min upplevelse är att i den här perioden har det skruvats åt lite mer i landsbygdsprogrammet, en del väljer att kalla att det blir tydligare. Å andra sidan finns det lite utrymme att testa idéer
- Anders Johansson

Publicerades