Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#95 Kultur runt knuten - om fördelningen mellan land och stad

Drygt 28 miljarder gick till konst- och kulturlivet under 2017. Men fördelningen mellan land och stad är ojämn. Så vem ansvarar för utbudet? Hur ser förutsättningarna för kultur ut? Och vad kan vi som medborgare förvänta oss egentligen?

Detta avsnitt av podden Landet är inspelat inför publik på SKL:s kulturkonferens i Halmstad den 16 oktober. Med oss har vi representanter från stat, region och kommun.

Medverkande:
Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef, Kulturrådet
Eva Nyhammar, förvaltningschef för kultur och skola, Region Halland
Djeno Mahic, bildningschef, Vara kommun
Reporter: Peter Gropman

För att komma ifrån, eller åtminstone bygga bort problemet, så behöver man sätta in gemensamma insatser och troligtvis mer pengar.
- Veronica Lamppa Lönnbro

När vi skulle ta fram vår nuvarande kulturplan var vi ute och pratade i alla kommuner. Det man efterfrågar tydligt och överallt är tillgång till kultur där man bor.
- Eva Nyhammar

I vår kommun finns det en diskussion om problematiken med urbaniseringen som pågår. Där ser vi tydligt att man vill satsa allt mer på tätorten. Upplevelsen från de som bor i periferin är att de drabbas.
- Djeno Mahic

Publicerades