Landsbygdsnätverket
Deltagare på exkursion vid Järavallen. De står framför en informationsskylt.

Foto från studieresa. Anders Rosell från Stiftelsen Skånska Landskap berättade för några av deltagarna om hur stiftelsen förvaltar strandbetena på Järavallen. De har inga djur själva utan arrenderar ut marken till en lantbrukare som betar med mjölkraskvigor.

Bildreportage: Nätverkande i fokus på lyckat EU-möte i Malmö

Framgångsrikt miljöarbete inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik var temat under två hektiska dagar i maj. Mer än 80 delegater från 24 medlemsländer hade samlats på mötet som anordnades av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet tillsammans med Landsbygdsnätverket – inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU:s råd.

Malmö Live var mötesplatsen där experter från Europas myndigheter, intresseorganisationer och forskning med flera hade samlat för att nätverka och utbyta kunskaper och erfarenheter.

Programmet var brett och innehöll både föredrag, panelsamtal och möjlighet att delta i workshops i mindre grupper, samt att åka på gårdsbesök.

Här kan du ta det av ett urval av bilder med tillhörande bildtexter från mötet den 22-24 maj.

Bildreportage

Personer utomhus i Slottsparken i Malmö. Det är en guidad tur. Guiden är iklädd en humledräkt. Åhörarna står i en halvcirkel och lyssnar.

På eftermiddagen, måndag den 22 maj, var det välkomstmottagning. Deltagarna träffades i Slottsträdgården i Malmö där Sofia Hedén, ordförande i miljönämnden hälsade välkommen till Malmö stad. Chefsträdgårdsmästare Lina Hirsch, utklädd till humla på den internationella dagen för biologisk mångfald, bjöd sedan på rundvandring i trädgården som drivs ekologiskt.

Människor i växthus. De löser quiz tillsammans framför varsina blädderblock.

I ett av växthusen i Slottsträdgården fick deltagarna lära känna varandra genom att tillsammans lösa ett blomsterquiz.

Generaldirektör Christina Nordin.

Tisdag morgon, 23 maj. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin inledde konferensen och betonade vikten att arbeta med samtliga dimensioner av hållbarhet: Ekonomisk, miljömässig och social, vid genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Sofia Björnsson.

Sofia Björnsson guidade deltagarna genom programmet. ”De nationella nätverken spelar en viktig roll här och kan skapa en neutral arena där aktörer samlas för att utbyta erfarenheter kring genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken. Bland deltagarna på denna konferens finns både förvaltningsmyndigheter, intresseorganisationer, rådgivare och forskare vilket är fantastiskt roligt” sade Sofia.

Foto från scenen för föredrag och samtalspaneler på konferensen. Fyra personer står på scen.

Landsbygdnätverkets arbetsgrupp miljö och klimat var med och planerade miljökonferensen. Sofia Björnsson, som är gruppens ordförande, var också mötets moderator. Här resonerar hon tillsammans med Maria Gustafsson, Kaley Hart och Gregorio Dávila Díaz om nätverkets roll i genomförandet av miljö- och klimatåtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken. (Maria Gustavsson, kanslichef, Landsbygdsnätverket. Kaley Hart, EU CAP-Network och Gregorio Dávila Díaz från EU-kommissionens DG Agri, Directorate-General for Agriculture and Rural Development.

En gruppbild. Ett femtiotal personer står i en trappa.

Dags för gruppfoto. Totalt deltog cirka 80 personer från 24 olika länder på mötet den 22-24 maj.

Christina Berenheim, Martin Krokstorp och Petter Haldén.

På eftermiddagen den 23 maj kunde deltagarna välja att åka på ett av tre studiebesök. På Krokstorps gård fanns Christina Berenheim, Svensk Kolinlagring, Martin Krokstorp, Krokstorps gård och Petter Haldén, Jordbruksverket, på plats för att berätta mer om kolinlagring, jordhälsa och biologiskt mångfald.

Emma Svensson

Stora och små uppgifter. Emma Svensson från Landsbygdsnätverket har haft uppdraget att koordinera mötet den 22-24 maj och har hållit ihop trådarna ända sedan planeringen startade.

Martin och Petter i en åkerkant framför studiebesöksdeltagarna.

Här berättar Petter Halden från rådgivningsenheten på Jordbruksverket tillsammans med lantbrukaren Martin Krokstorp om vilken funktion s.k. blommande fältkanter kan ha. ”Många landskapselement som stenmurar och åkerrenar har försvunnit i slättlandskapet de senaste 100 åren. Blommande fältkanter, som kan anläggas för att uppfylla grundvillkoren i jordbrukarstöden, är en ny form av landskapselement som är viktiga för till exempel naturliga fiender till skadegörare” sade han..

Christina Berenheim

Christina Berenheim från Svensk Kolinlagring genomförde ett antal enkla test som alla kan göra och som visar hur jorden mår.

Foto inne från djurstallarna. En kalv syns i närbild och en av deltagarna på studiebesöket.

På Gunnaröds gård fick deltagarna bland annat diskutera ekologisk produktion och betesdrift men även provsmaka kalvdans, ostkaka och spättekaka.

Lantbruksmaskin.

På Lantmännens Framtidsgård i Svalöv fick deltagarna se lantbruksmaskiner och bland annat diskutera precisionsjordbruk.

Gregorio Dávila Díaz

24 maj: "Konferensen om framgångsrikt miljöarbete visade hur viktigt det är att i detta läge dela kunskap och goda exempel, identifiera utmaningar och hitta smarta lösningar. Konferensen hade en mycket bred ansats och vi fick tillfälle att gemensamt reflektera kring de olika byggstenarna i jordbrukspolitikens gröna arkitektur. Vi kunde se att de insatser som nu görs har en stor potential att bidra till EU:s miljö- och klimatmål. Samtidigt vet vi att det är komplext och det finns flera utmaningar som vi behöver ta oss an. Jag hoppas att kommande ordförandeskap fortsätter skapa mötesplatser för kunskapsutbyte i dessa frågor" sade Gregorio Dávila Díaz från EU-kommissionens DG Agri, Directorate-General for Agriculture and Rural Development.

Åsa Wolgast Broberg ledde också workshops med diskussion. Här står hon i mötesrummet bland deltagarna.

Konferensen bjöd på flera möjligheter till diskussioner mellan deltagarna.

Foto tagit in i ett grupprum genom ett fönster.

Här diskuteras utformningen av miljöersättningar som gynnar biologisk mångfald.

Flemming Gertz och Markus Hoffmann.

Flemming Gertz från SEGES Innovation i Danmark och Markus Hoffmann från LRF sammanfattar en gruppdiskussion om hur man kan arbeta med rådgivning och samordning av miljö- och klimatåtgärder på landskapsnivå.

Åsa Wolgast Broberg.

"Medlemsländerna har valt olika upplägg på stöden och ersättningarna och det finns det ett stort intresse att få veta mer om vilka val man har gjort och varför" sade kansliråd Åsa Wolgast Broberg, när hon i slutet av konferensen bidrog till en summering av dagarna. "Den gröna omställningen inom EU:s jordbrukspolitik handlar till stor del om att utgå från nationella förutsättningar och behov. Det finns både skillnader och likheter i medlemsländernas arbete och det finns ett behov av ett gemensamt kunskapsutbyte."

Andreas Mattisson och Maria Gustafsson på scenen i konferensrummet.

Mötet avslutades på onsdagens eftermiddag i en positiv anda. Den gemensamma förhoppningen hos deltagarna var att det kommer finnas fortsatta möjligheter att träffas och utbyta kunskap och erfarenheter inom detta område. På bilden syns Landsbygdsnätverkets Maria Gustafsson och Jordbruksverkets Andreas Mattisson under avslutningssessionen. De håller på att reflektera kring och summera dagarna som gått.

Mer att information

EU-kommissionen publicerade i april en översikt av de strategiska planerna i olika medlemsländer där det går att få en uppfattning om vilka val som länderna gjort.

Ta del av rapporten: CAP Strategic Plans by country. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

All information om miljökonferensen finns samlad här.

Arbetsgruppen som planerade

Delar av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Klimat och Miljö var med och planerade konferensens innehåll:

  • Lantbrukarnas riksförbund
  • Naturskyddsföreningen
  • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
  • Världsnaturfonden
  • Sveriges nötköttsproducenter
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Jordbruksverket

Publicerades