Landsbygdsnätverket
Gårdsbaserad produktion av fordonsgas med askfilterteknik där själva tankstället visas

Foto Privat

Biogasproduktion med askfilterteknik

Biogas är en av de mest miljövänliga energikällorna som finns. Genom att “röta” gödsel och skörderester kan energin som finns i restströmmar tillvaratas. På så sätt kan lantbrukare nyttja resurser som redan finns på gården. Om biogasen dessutom kan användas som fordonsgas kan den ersätta fossila drivmedel. Tack vare innovationsstödet EIP-Agri finns nu en biogasanläggning på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda där man med hjälp av askfilterteknik producerar fordonsgas till gårdens egna fordon.

Henrik Olsson har en mörkbrun tröja, skägg och glasögon

Henrik Olsson Foto privat

Idén till projektet “Gårdsbaserad produktion av fordonsgas med askfilterteknik” föddes då kollegorna Mats Edström och Åke Nordberg på statliga forskningsinstitutet RISE funderade över hur man skulle kunna få till småskalig produktion av fordonsgas på lantbruk. Alla lösningar som fanns då fungerade nämligen bara i stor skala.

– Vi sökte i omgångar pengar från olika finansiärer för att ta konceptet från labbförsök, via pilotförsök till demonstrationsanläggningen som nu är i drift på Sötåsen idag tack vare EIP-projektet och Västra Götalandsregionen, säger Henrik Olsson, senior projektledare, på RISE.

Inom ramarna för detta projekt byggdes en fullskalig askfilteranläggning med kapacitet att uppgradera delar av Sötåsens biogas till fordonsgaskvalitet.

Hitta fler användningsområden för gasen

Utöver att förse Sötåsen med egenproducerad fordonsgas fungerar anläggningen som test- och demoanläggning. Syftet är att både kunna testa den teknik som är relevant för en liten gårdsbaserad biogasanläggning och en något större. Ett annat syfte är hitta fler användningsområden för gasen, till exempel att tanka egna fordon för husbehov eller försäljning av fordonsgas.

– Det är lite som ett kinderägg som löser lite olika problem. Först och främst gör askfiltren det möjligt och intressant att producera fordonsgas även på mindre gårdsbiogasanläggningar i Sverige. Det i sin tur gör att det öppnas möjlighet att ersätta diesel med egenproducerat biobränsle.

Processen som sker när askan uppgraderar biogasen till fordonsgas kallas karbonatisering, alltså när askan reagerar med koldioxiden i biogasen, vilket gör att askan går från att vara lätt frätande till att bli mildare. Ett viktigt delsteg idag när man återför aska till skog.

Löst flera utmaningar

– Vi har kunnat lösa flera utmaningar kopplade till att få ett användarvänligt system. Innan projektet hade vi kontrollerat att våra filter fungerade, torkat gasen och tankat den i våra fordon. Men allt hade skett i pilotsammanhang med handkörning av systemen och under övervakning. Inom projektet har vi nu lyckats automatisera konceptet så att det passar in i en lantbrukares biogasanläggning.

Tekniskt sett har också det mesta gått bra, de största problemen ligger snarare i hur EU ser på biogas som fordonsbränsle, menar Henrik Olsson.

– Även om en bil som körs på biogas utklassar en elbil på koldioxidutsläpp utifrån ett livscykelperspektiv, verkar det osäkert om det kommer att säljas gasbilar i framtiden. Många tillverkare har backat ur. Men, samtidigt har det kommit biogastraktorer och det finns även möjligheter att få arbetsbilar efterkonverterade, alltså att göra om en bensinbil till gasbil efter inköp. Och det finns även ett bra utbud av gasdrivna lastbilar.

Föredömligt samarbete

Han säger att samarbetet med Sötåsens naturbruksskola varit föredömligt och att det behövs den här typen av testbäddar för att ta nya koncept från forskning vidare ut i verkligheten.

– Och samarbetet med Nordic Gas Solution har också varit väldigt värdefullt där de bidragit med sitt kunnande inom trycksatta gassystem och tankstationer.

När det gäller finansiering genom innovationsstödet har även det i stort sett fungerat bra, även om han tillägger att det alltid är utmanande med EU-finansierade projekt och den administration det medför.

– Utan projektet hade det krävts att vi hittat en annan publik finansiering. Jag har svårt att se att det hade gått att gå direkt till industrin med vårt koncept. Man hade nog ansett att risken med projektet varit för stor eftersom biogasbranschen är liten och konceptet starkt nischat mot små anläggningar.

FAKTA

Projekt: Gårdsbaserad produktion av fordonsgas med askfilterteknik
Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektslut: 2023-01-31
Budget: 5,9 miljoner kronor
Beviljade medel från: Innovationsstödet EIP-Agri
Kontakt: Henrik Olsson, 010-516 69 36 och Emelie Ljung, 010-516 69 85

Publicerades