Landsbygdsnätverket
Odlingssubstratpluggar som är både biobaserade och biologiskt nedbrytbara ser ut som konformade jordkockor

Odlingssubstratpluggar Foto: Nordic Substrate Solutions

Biologiskt nedbrytbart i hydroponiska jordbruk

Att odla hydroponisk innebär att man odlar utan jord och istället använder sig av vatten och näring som tillförs plantorna. För att detta ska fungera behöver plantorna något att växa i, växtsubstrat. Företaget Nordic Substrate Solutions AB i Skåne har fått innovationsstödet EIP-Agri för att ta fram så kallade “pluggar”, som är både biobaserade och biologiskt nedbrytbara.

Georg Gezelius, VD för Nordic Substrate Solutions AB på ett svartvitt foto. Han har kavaj, slips och ljus skjorta.

Georg Gezelius Foto Nordic Substrate Solutions

Hydroponisk odling anses ha sina rötter redan i antiken. Hydro betyder vatten och ponic kommer från det grekiska ordet arbete. Man låter alltså vatten göra jobbet. Vertikal hydroponisk odling är en metod där växterna odlas i en upprättstående struktur istället för horisontellt på marken. Genom att placera växterna i vertikala kolumner eller planteringstråg kan man maximera utrymmet, vilket är smart till exempel vid stadsnära odling. Men för att hydroponisk odling ska fungera behövs något för fröet att rota sig i.

– Växtsubstrat kan göras av olika material, förr var det vanligt med glasfiberull. Idag används ofta kokosfiber eller torv, säger Georg Gezelius, VD för Nordic Substrate Solutions AB.

Det finns dock flera svårigheter med växtsubstraten. Först och främst ska det vara ett material som växterna gillar så att det blir maximal avkastning. Vidare måste det finnas ett bindemedel som gör att substratet håller ihop när man under växtcykeln måste flytta plantan från ett tråg till ett annat så att plantorna står längre ifrån varandra. Och – numera vill man förstås gärna att materialet ska vara biobaserat och biologiskt nedbrytbart. En svår kombination.

Hittade inga hållbara växtsubstrat

– När vi startade vårt företag 2022 började vi med att ta reda på vilka alternativ som fanns på marknaden. Vilka substrat och bindemedel användes? Vi kom fram till att det inte fanns något alternativ som uppfyllde samtliga kriterier som vi ansåg vara nödvändiga.

Man byggde en testproduktionslina i Landskrona där man forskar på och utvecklar olika typer av “pluggar”, i dagsläget gjorda av torv med inblandning av växtfibrer. Vad det blir i slutänden är för tidigt att säga.

– Vi har inte låst oss vid ett särskilt substrat, det kan komma att ändras. Just nu är bindemedlet en stor utmaning. Förutom att vara biologiskt nedbrytbart måste det vara någorlunda vattentåligt.

– Pluggarna behöver sitta ihop sex till tolv veckor innan de löses upp av vattnet. Vi jobbar med att hitta rätt material.

Flera problem kommer att lösas

Genom att ta fram ett biologiskt nedbrytbart växtsubstrat för hydroponisk odling kommer man att lösa flera olika problem vilket gör att man kommer att kunna odla mer på detta hållbara sätt, menar Georg Gezelius.

Biologiskt nedbrytbara substrat har flera fördelar. De kommer från förnybara källor, vilket minskar beroendet av icke-förnybara material. Dessutom kan de komposteras eller återvinnas efter användning, vilket minskar avfall och främjar cirkulär ekonomi.

De vertikala hydroponiska odlingssystemen drar dessutom mycket mindre vatten än motsvarande odling på friland. Och man kan helt ta bort eller dramatiskt minska mängden växt- och insektsgifter och få en produkt som inte behöver sköljas. Samt att bonden kan bestämma odlingscykeln själv och veta på dagen när produkten är klar för leverans till kunden. Vilket leder till längre hållbarhetstid och mindre svinn.

Bra samarbeten

Samarbetet inom projektgruppen har fungerat väl. Man har bland annat med CR Competence i Lund som sysslar med labb, forskning och utveckling. Och på uppskalnings- och kommersialiseringssidan finns Christian Hulteberg, universitetslektor på avdelningen för kemiteknik på Lunds universitet. På maskinsidan finns Krohns Svetsningsverkstad i Örkelljunga och företaget Trädgårdsteknik har varit involverat i testproduktionslinjen.

När det gäller processen att få finansiering genom innovationsstödet anser inte Georg Gezelius att man haft några större problem.

– Däremot såg vi inte från början hur lång ansökningsprocessen var i verkligheten. Vi sökte 1 augusti 2023 och sista ansökningsdagen var den 20 augusti. Sedan var det beslutsmöte i september och vi trodde att vi skulle få besked då, men fick inte slutbesked förrän i mitten av februari i år. Samtidigt förstår jag att det handlar om offentliga medel och att man måste göra noggranna kontroller innan pengarna betalas ut.

“Var förberedd”

Hans råd till andra som vill söka Innovationsstöd är förstås att vara ordentligt förberedd och veta vad man vill med projektet.

– Var så tydlig du kan, det uppskattas av de som ska granska din ansökan. Har man ett projekt med en tydlig tjänst eller produkt underlättar det. Lägg ner mycket tid på förarbete, dra upp en budget, ta in offerter i förväg och så vidare.

FAKTA

Projekt: Biologiskt nedbrytbart växtsubstrat för hydroponisk odling av grönbladiga växter
Projektägare: Nordic Substrate Solutions AB
Projektslut: 2024-12-31
Budget: 1,9 miljoner kronor
Beviljade medel från: Innovationsstödet EIP-Agri
Kontakt: Georg Gezelius, 070-680 02 20

Publicerades