Landsbygdsnätverket

Musselmjöl. Foto Musselfeed.

Bortsorterade musslor som foder ger bättre ägg

Företaget Musselfeed gör musselpulver och musselmjöl av bortsorterade musslor. De näringsrika produkterna kan sedan användas både som livsmedel och miljösmart foder, bland annat till fjäderfä.

Det bohuslänska Musselfeed har sin fabrik i Ellös på Orust, granne med de största musselodlingarna i Sverige. Företaget, som grundades 2013, har utvecklat en metod att förädla musselkött till näringsrikt mjöl och pulver. Man använder musslor från musselindustrin som sorteras bort för att de är för små eller för att det är kalk på skalen, och får på så sätt fram en näringsrik produkt med lång hållbarhet.

– Innovationen innebär att vi knäckte koden för att kunna förädla musslan genom en metod som gör att vi kan separera köttet från skalet så att det torkas skonsamt och näringsämnena bevaras, säger Jessica Vacklid, VD på bolaget.

Ut på den kommersiella marknaden

Genom innovationsstödet från EIP-Agri till projektet “Miljösmarta premiumprodukter – för ökad konkurrenskraft och bättre miljö” kunde man anlägga en pilotanläggning, där tillverkningen började i liten skala. I takt med att efterfrågan växte, tog man ta klivet fullt ut på den kommersiella marknaden.

– Summa summarum, stödet från EIP-Agri var en kritisk pusselbit för att vi skulle kunna ta nästa steg. Utan projektet och innovationsstödet hade det inte blivit någon pilotanläggning som sedan blev en reguljär fabrik, och då hade vi heller inte kommit ut på marknaden. För Musselfeeds historia är innovationsstödet från EIP-Agri en vattendelare.

Sedan förra året har man riktat in sig på två affärsområden; musselmjöl för bland annat höns och husdjur, samt livsmedel, där musselpulver används som smaksättare.

Foto: Jessica Vacklid, VD Musselfeed.

Musselmjöl ger bättre ägg

Tester har gjorts på höns och ägg som visar att musselmjöl i hönsens mat ger bättre ägg, gulare gula och bättre befjädring på hönsen. Musselfeed har nu lanserat en ny märkning för ekologiska ägg med musselprotein – Hen. Förra året såldes 150 000 ägg på västkusten med Hen-märkning.

– Vi levererar till Mällby Lantgård på Tjörn där man ger sina cirka 2 000 höns musselmjöl. Gården är i framkant när det gäller ekologisk äggproduktion.

– Idag har vi breddat marknaden och säljer inte bara till producenter av ekologiska ägg utan erbjuder även ingrediensen till husdjursmarknaden. Det finns bland annat tre olika foderprodukter till hundar med musselmjöl ute redan.

Kan ersätta fiskmjöl

Musselmjöl kan ersätta fiskmjöl och andra proteinråvaror som inte är hållbart producerade. Utmaningen är dock prisskillnaden mellan fiskmjöl och musselmjöl. Det produceras miljontals ton fiskmjöl och Musselfeed producerar i år mellan fem och tio ton musselmjöl. Den stora volymen är en anledning till att fiskmjöl är billigare.

– Förra året byggde vi ut fabriken för att öka volymkapaciteten och har tagit in mer pengar i form av riskkapital för att kunna utöka teamet. Vi har två heltidsanställda, en konsult på halvtid plus grundaren och huvudägaren Odd Lindahl. Nu är vi i färd med att anställa fler.

Ni säger att musslor är blå supermat …?
– Supermat är ett misshandlat begrepp men Chalmers har gjort en studie på musslor där man har gått igenom en lång lista från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, över vad man får påstå om livsmedel. Musselpulver uppfyller mängder av dessa kriterier. Så man kan med fog säga att det är blå supermat från havet med hög näringsdensitet till lågt miljöavtryck.

Text: Colette van Luik

FAKTA

Projekt: Miljösmarta premiumprodukter – för ökad konkurrenskraft och bättre miljö.
Projektägare: Musselfeed AB
Projektslut: 31 december 2020
Budget: 4,7 miljoner kronor
Beviljade medel från: Innovationsstödet EIP-Agri
Kontakt: Jessica Vacklid, 070-3059375.

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades