Landsbygdsnätverket

Foto: Hencol

Digitala beslutsstöd effektivare och bättre för djuren

Med digitala lösningar kan djurens tillväxt kontrolleras kontinuerligt. Om något djur blir sjukt kan det åtgärdas tidigt. Djuren mår bättre och användningen av antibiotika kan minskas.

Att ha koll på djurens tillväxt, vare sig det gäller nötkreatur, grisar eller får, är för de flesta en grundförutsättning för en lönsam produktion. Samtidigt är manuell vägning arbetskrävande och riskfyllt för såväl människor som djur.

Agroväst driver ett innovationsprojekt där man förenklat beskrivet väger grisar med en kamera. Det är innovationsföretaget Smart Agritech Solutions of Sweden AB som tillsammans med en samverkansgrupp utvecklat innovationen. Grisarnas vikt registreras kontinuerligt vilket ger kontroll på tillväxten och tydligt beslutsstöd för foderstat och slaktplanering. Man kan tidigt upptäcka om någon gris börjar avvika från beräknad tillväxt, till exempel börjar bli sjuk.

 - Det är viktigt att djuren har det bra, säger Jens Juul som är projektledare. Kamerasystemet ersätter inte ett gott djuröga, men kompletterar så att djuromsorgen blir ännu bättre, det tjänar både djuren och lantbrukaren på.

Stort intresse i hela världen

Det har varit en utmaning att få tillräcklig precision, målet är + 2 kg vilket systemets maskininlärningsalgoritmer nu närmar sig. Projektet har bland annat fått erfara att det skiljer mellan olika raser, vilket i efterhand inte är förvånande då bildigenkänningen bland annat använder sig av grisens form.

 - Det är ett otroligt stort intresse för den här innovationen ute i världen, säger Jens. Kamerasystemet kommer marknadsintroduceras under året.

Upptäcka hälsostörningar

Automatisk vägning av nötkreatur är basen i ett annat innovationsprojekt som drivs av Hencol. Via regelbundna digitala rapporter stämmer man av hur utfodringen fungerar. Systemet jämför verklig tillväxt via gruppens medianvärde med vad man planerat. Även små tillväxtförändringar upptäcks. Dessa behöver inte alltid vara kopplade till utfodringen utan kan även bero på hälsostörningar.

 - Det är väldigt viktigt att upptäcka och åtgärda hälsostörningar så tidigt som möjligt, säger projektledare Henrik Österlund. För att ytterligare fånga upp och förebygga eventuella hälsoproblem utvecklar vi konceptet med värmekamera för att upptäcka feber hos djuren och sensorer för att mäta luftkvalitet.

Vågstation med stalldator installeras ute hos olika nötköttsproducenter. Man abonnerar på tjänsten och betalar per djur och månad.

 - Det betalar sig på flera sätt, säger Henrik. Eftersom man har bra koll på tillväxt och slakttidpunkt kan man utnyttja sina stallar optimalt.

Test av bakterier i mjölk

I ett tredje innovationsprojekt, Bacticam, har företaget Agricam AB i samverkan med veterinär expertis utvecklat en snabb och säker test av bakterier i mjölk. Det är en optisk klassificerare av bakterier som skannar odlingsplattor och identifierar bakteriekulturer i realtid. Ett skåp med fotostudio och odlingsutrustning finns hos mjölkproducenten och resultatet skickas digitalt till en databas. Där kan producenten liksom besättningsveterinären logga in och baserat på vilka bakterier provet innehöll diskutera eventuell behandling och förebyggande åtgärder. Intresset för utrustningen är stort, såväl inom Sverige som från andra länder.

 - Det finns olika typer av prov, säger projektledare Ellinor Einereen. Utöver vid kliniska mastiter kan vi rutinmässigt testa vid sinläggning, efter kalvning och vid celltalshöjning. Hittar man förekomst av en särskild bakterie beror behovet av åtgärd på vilka andra faktorer som påverkar beslutet. En tidig upptäckt möjliggör i hög utsträckning att användningen av antibiotika kan minskas radikalt.

Text: Inger Pehrson

FAKTA
Projekt:
Kamera för att digitalt väga grisar och nötboskap i stallmiljö
Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Budget: 3,8 miljoner kronor
Kontakt: Anders Johansson, 076-1078172
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Projekt: Fodereffektivitet - ökad konkurrenskraft och minskad miljöbelastning i svensk nötköttsproduktion
Projektägare: Hencol AB
Budget: 5 miljoner kronor
Kontakt: Fredrik Helgodt, 073-1570457
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Projekt: Bacticam
Projektägare: Agricam AB
Budget: 7,7 miljoner kronor
Kontakt: Ellinor Einereen, 076-861 99 05
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades