Landsbygdsnätverket
Lantbrukare på fält med mobil i handen

Foto: Picmonkey

Enkät från EU om regelbördan för lantbruket

EU-kommissionen har publicerat en digital enkät på sin webbplats som riktar sig till lantbrukare inom EU. Kommissionen vill med enkäten få bättre förståelse för vad som är de största utmaningarna med stödregler och ansökningsförfaranden inom den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) samt andra regler för livsmedel och jordbruk i EU.

Frågorna handlar exempelvis om hur mycket tid man lägger på administrativa uppgifter, hur lätt eller svårt det är att uppfylla villkoren och om man använder extern hjälp för ansökan med mera. Undersökningen är öppen till och med den 8 april 2024. Resultaten av undersökningen kommer att publiceras som en del av en detaljerad analys hösten 2024.

Läs mer om undersökningen och svara på enkäten på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades