Landsbygdsnätverket
Porträtt kvinna

Erica Hasslar, vattensamordnare på Tierps kommun. Foto: Cajsa Sörman

"Ett tillfälle att prata med kollegor om gemensamma utmaningar"

Hallå där, Erica Hasslar. Du är vattensamordnare på Tierps kommun och just nu även ordförande i Sveriges fiskekommuner. Vad är det för nätverk?

– Det är ett nätverk för kommunanställda som jobbar med frågor som berör yrkesfiske eller vattenbruk.

Vem får vara med?
– Alla som känner sig berörda av frågan får vara med. Hittills har vi representanter från ett flertal kustkommuner, men yrkesfiske och vattenbruk kan i lika stor grad vara aktuella frågor för inlandskommuner.

Vilken är din roll?
– Jag deltar i nätverket som representant för Tierps kommun. Inom nätverket har vi även ett roterande ordförandeskap och under den här våren fungerar jag som ordförande.

Vad får du själv ut av att vara med?
– För mig är nätverket ett tillfälle att prata med kollegor från andra kommuner om frågor och utmaningar som vi har gemensamt. Vi diskuterar återkommande hur vi ska hantera haven som en värdefull och gemensam resurs, nationella remisser som kan samordnas, utmaningar knutna till det krympande antalet verksamma småskaliga yrkesfiskare och som kan vara av intresse för oss deltagare.

Varför är det viktigt att samlas kring de här frågorna?
– Många som jobbar med de här frågorna sitter ganska ensamma på sina kommuner. För att kunna göra ett bra jobb och även vara med och driva på för nationella förändringar så är det viktigt att gå samman med fler. Nätverket blir därför både ett sätt att känna sammanhang och en plattform att använda för svåra frågor.

Gå med i nätverket!

Vill du gå med i nätverket? Fyll i formuläret på sidan nedan.

Sveriges fiskekommuner

Publicerades