Landsbygdsnätverket
Collage med tre bilder på olika medverkande.

Moderator Carl Dahlberg från Landsbygdsnätverket - Landsbygdsminister Peter Kullgren i samtal - Johanna Hornberger var en av politikerna som deltog i panelsamtalet.

Fiskare, myndigheter och politiker möttes i Uddevalla

God dialog präglade nationella yrkesfiskekonferensen i Uddevalla den 23-24 november. Trots skarpa skiljelinjer om havsplaneförslagen med betydande konsekvenser för fisket lyckades man hålla samtalet på en bra nivå.

Landsbygdsminister Peter Kullgren presenterade regeringens syn på svenskt fiske och betonade fiskets viktiga roll som primär näring. För svensk beredskap behövs svenskt fiske.

En politikerpanel från framför allt Miljö- och jordbruksutskottet delade med sig av sina respektive partiers syn på fiske. Tydliga skiljelinjer finns inom området vindkraft som de flesta partier vill se etableras till havs. Den nuvarande situationen med flera tillståndsprocesser på samma områden verkar ingen särskilt nöjd med och arbete pågår för att styra upp processen.

Från fiskets sida blir det tydligt att man behöver förbättra konsumentbilden av svenskfångad fisk. Större efterfrågan leder till bättre priser samt mer lokalt förädlad, landad och såld fisk.

Som alltid måste man ha bra bestånd att skatta. Glädjande bar fiskets företrädare trots många orosmoln på en ganska ljus framtidsbild. Fiskerinäringen förmedlar mycket kritik men även en del beröm för myndigheternas arbete.

Moderator för konferensen var Carl Dahlberg från Landsbygdsnätverkets kansli.

– Jag är imponerad av fiskets och myndigheternas förmåga till samverkan. Trots utmaningar och motsättningar fortsätter man arbetet framåt. I grunden vill vi alla mot samma mål, bra bestånd att fiska på i framtiden, säger Carl Dahlberg.

Publicerades