Landsbygdsnätverket
En förarlös, eldriven jordbrukstraktor - Drever 120

Foto RISE

Förarlös traktor går på el och minskar markpackning

Hur minskar man beroendet av fossila drivmedel, undviker alltför tung markpackning och ökar självförsörjningsgraden av energi? Man uppfinner en förarlös, eldriven jordbrukstraktor! Med hjälp av innovationsstöd från EIP-Agri kan Arvid Örde från Uppsala skapa en autonom traktor som väger ungefär en tredjedel av en stor dieseldriven dragare. Det gör det möjligt att sköta jordbearbetningen med energin som produceras hemma på gården, till exempel via solceller eller biogas.

Innovatören Arvid Örde med sin förarlösa eldrivna jordbrukstraktor

Foto Privat

Drever 120. Så heter den autonoma jordbrukstraktorn, utvecklad i samarbete med statliga forskningsinstitutet RISE i ett projekt kring batteribytessystem för arbetsmaskiner. Arvid Örde, eller Traktorarvid som hans företag heter, står för själva traktorbygget. Han hade länge funderat på att bygga en förarlös jordbrukstraktor. Planen var från början att skapa en självgående plog, men idén utvecklades med tiden.

– Inspirationen kom när jag körde traktor med GPS. De klarar raksträckorna själva men en förare måste vända traktorerna manuellt när det är dags för en ny raksträcka. Jag tänkte att det borde gå att helt automatisera maskinerna och istället styra dem via mjukvara, säger Arvid Örde.

År 2018 började han med hjälp av gamla motorer och andra komponenter bygga en förarlös traktor och fick hjälp av RISE med programmeringen.

Förprogrammerad rutt

– Tanken är att man gör en digital, förprogrammerad rutt hur man vill att maskinen ska köra på åkern. Traktorn kör rutten själv och när den är klar hämtar man den. Under tiden kan man själv ägna sig åt andra sysslor på gården.

Fördelen med autonoma traktorer är att man kan gå ner i storlek på både redskap och traktorer. I dag har maskinerna blivit väldigt stora och tunga, vilket gör att jorden packas för hårt, och dessutom kräver mycket diesel. Eftersom Drever 120 är eldriven ska man, enligt planerna, i framtiden kunna tanka den med el som produceras på gården, till exempel via solceller eller biogas.

– Det innebär att du som lantbrukare kan bli helt självförsörjande på energi! Det är inte ovanligt att en bonde gör av med 50 kubik diesel på ett år. Den kostnaden, och miljöpåverkan, slipper man nu.

Effektiv dragare

Drever 120 är konstruerad för att vara en effektiv dragare som klarar av jordbearbetningsuppgifter som harvning och kultivering. Den är försedd med dragstång fram så att den kan bogseras ut till fält med en vanlig traktor.

– Problemen som min uppfinning löser är minskad markpackning vilket gör att grödorna växer bättre, minskat dieselberoende, ökad självförsörjningsgrad och frigjord tid för lantbrukaren. Och – möjlighet att producera eget drivmedel och förstås minskade utsläpp.

Sedan dess har Arvid Örde utvecklat traktorn och den nya versionen av Drever 120 väger cirka en tredjedel av en stor dieseldriven dragare. Eldrivna traktorer har vanligtvis problem med att batteriet tar slut fort vid tunga dragarbeten. Förra våren visade man upp Drever 120 som nu har ett stort batteri som byts ut när det gamla är slut.

Stor uppmärksamhet

Maskinen har redan fått stor uppmärksamhet och visats i flera sammanhang, bland annat för EU:s jordbruksministrar som förra våren kom på studiebesök till anläggningen RISE testbädd för digitaliserat jordbruk i Ultuna utanför Uppsala. Och den visades även på Sveriges största lantbruksmässa Borgeby Fältdagar.

Några större problem längs vägen tycker inte Arvid Örde att han haft.

– Första prototypen fungerade förvånansvärt bra, för att vara ett experiment. Och nu när jag har byggt ytterligare en vet jag vad jag måste göra annorlunda nästa gång.

Nu konstrueras, med hjälp av EIP-stödet, nästa version som ska stå klar för att börja testas redan i höst. Den nya maskinen är förbättrad på ett antal punkter och gör det möjligt att användas för tunga arbeten under lång tid.

Viktiga samarbeten

Även samarbetena har fungerat bra och varit viktiga, säger Arvid Örde. I projektgruppen är fyra lantbrukare med för att se till att slutprodukten ska bli så användbar som möjligt. JL Agriparts och Agtech Sweden tar fram en marknads- och försäljningsstrategi och slutligen är RISE och Dyno Robotics med som konsulter och gör programmering.

Att få finansiering genom innovationsstödet gick också bra.

– Jag sökte stödet i höstas, det var mycket jobb och roligt att det gick vägen. Det är fantastiskt att man kan få ett så stort stöd, det är helt avgörande för att kunna förverkliga projektet.

Hans råd är att lägga ner tid på ansökan och försöka beskriva projektet så noga man kan, även om mycket kanske är oklart innan man kommit igång.

Gör en uppskattning

– Man vet ju inte från början vad man kommer att behöva, så man måste försöka göra en uppskattning. Sedan är det förstås tufft att behöva ligga ute med pengar och lånade kapital för att kunna genomföra sin idé. Man ligger ju ute med pengar och först efteråt ansöker man om ersättning för sina kostnader.

Fler tips till andra som vill söka stöd är också att hitta en projektgrupp som kan visa att projektet är genomförbart, att idén går att sälja och har ett försäljningsnät.

– De som utvärderar din ansökan måste bli övertygade om att det är en bra idé som går att förverkliga. Och skulle man få nej första gången går det att söka fler gånger, så ge inte upp. Testa igen!

Text: Colette van Luik

Samtliga deltagare i EIP-projektet Drever 120

Foto Per Frankelius

FAKTA

Projekt: Drever 120 - Autonom eldriven dragare för jordbruket.
Projektägare: Traktorarvid AB
Projektslut: 2025-08-31
Budget: 6,9 miljoner kronor
Beviljade medel från: Innovationsstödet EIP-Agri
Kontakt: Arvid Örde, 070-221 49 21

Publicerades