Landsbygdsnätverket
Digital verktyg på ett bord utomhus

Christian Ferm/Scandinav

Framgångsrika utbildningskoncept för lantbruksföretag görs tillgängliga

Många rådgivare och lantbruksföretagare har utbildat sig genom Lean Lantbruk, Ledarpraktikan och Säkert bondförnuft. Problemet är att utbildningarna har drivits i projektform och när projekten tagit slut har materialet blivit svårt att få tag i. Nu ska projektet "Förvaltning av utbildningskoncept" samla och se över originalmaterialet för en gemensam verktygslåda. Målet är ett lättillgängligt innehåll samlat på ett ställe digitalt.

Jennie Cederholm Björklund har mörk kavaj och rosa topp. Hon står ute i naturen med ett träd vid sidan.

Foto Privat

Projektet drivs av SLU Kompetenscentrum företagsledning och finansieras av Jordbruksverket via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Arbetet görs i samverkan med Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverkets innovationscoach och samordnare inom lantbrukets kunskaps- och innovationssystem, AKIS.

Jennie, vad blir din uppgift i projektet?
– Jag har tidigare utvärderat de gårdar som medverkat i Lean Lantbruk och varit med och tagit fram utbildningskonceptet och skrivit boken Ledarpraktikan. Jag har även forskat inom området. Så dels bidrar jag med mina erfarenheter därifrån. Men främst agerar jag som innovationscoach och hjälper till att tänka på nya sätt. Bland annat handlar det om hur materialet görs tillgängligt.

– Det är viktigt att det passar dagens och framtidens lantbruksföretagare – och att vi förstår att människor har olika sätt att lära. Att det är digitalt är en förutsättning, men vi behöver tänka till kring hur det digitala materialet ska tillgängliggöras. Vi tittar bland annat på hur körskolorna lagt upp sina utbildningar där eleverna på olika sätt kan utbilda sig för att ta körkort. Det finns mycket inspiration att hämta från andra branscher än lantbruk.

Det här är ju också ett projekt. Hur garanterar man att de tre professionellt framtagna koncepten kommer få en permanent hemvist?
– Ja, detta är också ett projekt och vi arbetar parallellt med en permanent modell för förvaltning och utveckling av materialet. Eftersom alla tre tidigare koncepten är gamla så blir det ett enormt lyft nu när de uppdateras, samordnas och tillgängliggörs digitalt. Så oavsett var hemvisten hamnar efter projektslut, så kan alla rådgivningsorganisationer använda materialet.

Varför är det här viktigt?
– Senast vid Mötesplats AKIS i mars så var det flera deltagare som påtalade behovet av att använda resultat från projekt som genomförts och avslutats. Det är ett enormt slöseri att inte använda all den kunskap som produceras genom mängder av offentligt finansierade projekt. Även Jordbruksverket vill självklart att resultaten tillgängliggörs och kommer till användning. Detta är ett lysande exempel på hur vi kan höja nivån inom vårt kunskaps- och innovationssystem för lantbruk (AKIS), genom att uppdatera och göra kunskap tillgänglig så den används.

Finns det en stor efterfrågan på utbildningar som dessa bland lantbruksföretagarna?
– Ja, det finns både efterfrågan och tydligt påtalade behov av kompetensutveckling inom företagsledning. Så vi planerar för utbildningsinsatser, fortbildning av tidigare utbildade coacher samt grundutbildning av nya intresserade rådgivare som vill jobba inom området framåt.

– Eftersom många företagare som tidigare medverkat i de olika koncepten vittnar om hur deras företagsledningsnivå lyfts och tydligt påtalat behov av samordning av lean, ledarskap och arbetsmiljö, så kommer de att involveras i arbetet så vi tar tillvara deras erfarenheter och ser till att göra nytta för lantbruksföretagarna.

Vad vill du se som slutresultat när det här är klart?
– Material som är lättillgängligt, som används flitigt och som gör nytta i lantbruksföretagen.

Publicerades