Landsbygdsnätverket
Bilden visar Åse Classon. Hon har mörkt hår och en vit kofta. Hon står utomhus och i bakgrunden ser man en bil och skog

Åse Classon som är Landsbygdsnätverkets representant i Europeiska Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för EUs Long-Term Vision for Rural Areas, Foto: Privat

Hallå där Åse Classon

Du är Landsbygdsnätverkets representant i Europeiska Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för EUs Long-Term Vision for Rural Areas

Varför ska EUs Long-Term Vision for Rural Areas tas fram och vad ska gruppen bidra med?
– Vi är 50 personer som har valts ut att ingå i den tematiska arbetsgruppen, utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Vår uppgift är att ge kommissionen ett underifrånperspektiv kring vilka utmaningar och drivkrafter som är viktiga för att vi ska få en långsiktigt hållbar vision för den europeiska landsbygden.

Ni har haft ert första möte, vad kom ni fram till på det mötet?
– På det första mötet diskuterade vi hur förutsättningarna ser ut på den europeiska landsbygden, vilka identifierade faktorer som påverkar och vilka drivkrafter som finns. Vi tittade även på vilka utmaningar som kan bli svåra att lösa t.ex. miljö- och klimatmål.

Hur kommer visionen att bidra till vårt arbete i Sverige med landsbygdsutveckling?
– Om visionen tar hänsyn till de olika lokala förutsättningar och behov som finns i de europeiska landsbygderna så är min förhoppning att resurser kommer att prioriteras mer strategiskt för att skapa mesta möjliga utveckling i nationerna, på ett hållbart sätt.

Vad är nästa steg?
– Vi kommer mellan mötena sprida gruppens arbete i våra nationer och på olika sätt inhämta synpunkter från andra intressenter framför allt på andra redan planerade möten och aktiviteter men kanske även genom digitala möten. Genom vårt svenska landsbygdsnätverk har vi en stor bredd av kompetenser och erfarenheter av vad som är viktigt för att skapa hållbar utveckling lokalt, vilket är värdefullt för mig i mitt uppdrag. Arbetsgruppen kommer att ha sitt andra möte i december.

Mer information

Vill du veta mer om allt som görs kring Long-Term Vision for Rural Areas kan du gå till enrd.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där det finns mer information om både gruppen och dokumentation från första mötet. I gruppen ingår också Marion Eckard från Sverige som i detta sammanhang medverkar i sin roll som ordförande i den europeiska leaderorganisationen ELARD.

Publicerades