Landsbygdsnätverket
Cilla Krantz, utvecklingsstrateg på Agro Sörmland. Foto; Hanna Säfström

Cilla Krantz, utvecklingsstrateg på Agro Sörmland. Foto; Hanna Säfström

Hallå där… Cilla Krantz på Agro Sörmland i Eskilstuna, Södermanland!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Agro Sörmland i Eskilstuna, Södermanland.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

Att utifrån diskussioner i vårt utvecklingsråd som består av 10 lantbruksföretagare inom olika verksamhetsområden, skapa aktiviteter kring aktuella och angelägna frågor inom biobaserade näringar. Kunskapsseminarier där forskning, rådgivning och praktiska exempel är givna programpunkter. Vi bygger broar till akademi och forskning, till andra branscher och kluster, till utbildning, och innovationssystem med mera. Omvärldsspaning och teknikutveckling är fokusområden.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

Agro Sörmland fokuserar i första hand på primärproduktion och precisionsodling som tidigare inte uppmärksammats i någon större omfattning. Genom brobyggen och kunskapsöverföring till andra sektorer och branscher, exempelvis teknikbranschen, så synliggörs biobaserade näringar och resurser tillgängliggörs som tidigare inte kommit näringen till del.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?

Vi bidrar med omvärldsbevakning, kunskap och inspiration samt brobyggen till andra sektorer. Vi driver pilotprojekt i syfte att lära och skapa processer och modeller som ska kunna omsättas på nytt.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?

Effektivisera och förenkla projektadministrationen. Idag krävs dels en ordentlig likviditet som en icke offentlig aktör kan ha svårt att klara. Rapportering och ekonomihanteringen är omfattande, kräver specialkunskaper och erfarenhet samt tar för mycket av projektets resurser i anspråk. Risken är att icke offentliga aktörer avstår från att skapa och driva projekt, vilket vore mycket olyckligt med tanke på bland annat underifrånperspektivet.

Agro Sörmland i Eskilstuna, Södermanland

Huvudman/huvudmän:

AgroÖst Ideell förening

Geografiskt område:

Huvudsakligen Sörmland, men även omgivande län i Östra Mellansverige

När startade verksamheten:

2017

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:

AgroÖst Ideell förening, Region Sörmland, Länsstyrelsen, LRF, Sörmlands Naturbruk samt ett antal organisationer verksamma inom näringen

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:

Vi har ingen fysisk plats, vi är nätverksbaserade och förlägger aktiviteter till olika platser i länet

Huvudsakliga finansieringskällor:

Mix av privat och offentlig finansiering

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:

  • Halvdagsseminarier inom aktuella områden
  • "Smart Farming” -årligt heldagsseminarium med olika teman, fokus teknikutveckling
  • 3 pågående utvecklingsprojekt:
    • Grönsaker på friland
    • Affärsutveckling, innovation och internationalisering i hästrelaterade företag länsöverskridande, 5 län
    • Electric farm (partnerskapsprojekt, skapa demogård 100 % fossilfri och självförsörjande på energi)
  • Tillväxtmotorn, i samarbete med Mälardalens Högskola - utvecklingsprogram för företagsledare

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson: Johan Varenius
Telefon: 072-722 07 71
E-post: johan@agrosormland.se
Webbsida: www.agrosormland.se Länk till annan webbplats.
Postadress: c/o AgroÖst Ideell förening, Högåsa gård, 590 76 Vreta kloster

Publicerades