Landsbygdsnätverket
Emma Tegelid är student vid Sveriges lantbruksuniversitet och har skrivit en rapport om Svenska råvaror i privata restauranger

Foto Privat

Hallå där...Emma Tegelid

Du är student vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har skrivit rapporten Svenska råvaror i privata restauranger åt Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Hållbara gröna näringar. Vad har du tydligast kunnat se och finns det några trender?

– Det är tydligt att det finns en stark vilja och ett intresse för mer lokala råvaror både i allmänhet och på restaurang, vilket jag anade sen innan men var väldigt roligt att få bekräftat! Vad jag har sett är det mesta arbetet mest inriktat på lokala, småskaliga producenter som har en nära kontakt med restaurangerna.

– Det finns dock fortfarande mycket att göra för att restauranger som inte har ett eget driv och intresse för produktion och hållbarhet ska se svenska råvaror som det första alternativet!

Vad det något som förvånade dig?
Även om det finns ett starkt driv bland de redan intresserade, blev jag lite förvånad över hur svårt det var att få fram restauranger som jobbar med svenska råvaror. Det är klart att det finns, och många jobbar ju delvis med svenska råvaror.

– Men jag blev förvånad över hur få i stort som faktiskt jobbar aktivt för att välja bort import och som uttryckligen satsar på högkvalitativa råvaror. Det hänger nog delvis ihop med utbudet hos grossisterna, och hur mycket som skulle kunna göras där när det kommer till tillgänglighet av svenska råvaror.

En positiv överraskning var det engagemang som finns är så pass utspritt i landet.

– Det är absolut inte endast centrerat till enbart storstäderna, vilket jag tycker är en bild som ofta produceras, utan det finns på vitt skilda platser!

Vad ser du för möjligheter för att få fler svenska råvaror på restaurangerna?
– Jag ser stora möjligheter för att få in fler svenska råvaror på restaurangerna! Som sagt finns det många som verkligen brinner för detta och det känns som att även allmänheten börjar få upp ögonen för matens påverkan på inte bara den egna hälsan utan också på klimatet och miljön.

Det finns också stora möjligheter att tänka kreativt och kanske gå bort från de klassiska kombinationerna till förmån för svenska alternativ, vilket ju dessutom skulle göra restauranger mer unika.

Vilka hinder finns för att fler svenska råvaror skall nå dit?
Jag vill säga att politisk vilja är den absolut viktigaste faktorn! Det måste vara enklare att välja svenskt, även för den som inte ser det som en ideologisk fråga.

– Sen skulle jag säga att efterfrågan från konsumenterna såklart är avgörande, om ingen är beredd att betala för maten spelar det ingen roll vilka ambitioner som finns hos producenter och restaurangägare. Där behövs ett fortsatt arbete för att sprida kunskap om matens väg från jord till bord så att säga.

Det finns fortfarande alldeles för många som inte har någon koll på hur vår mat produceras!

Vad är din favoriträtt på restaurang?
– Jag tenderar att välja någonting som känns lite unikt och spännande när jag går på restaurang. Någonting jag kanske inte själv skulle laga. Jag tycker om att bli förvånad när jag äter ute. Annars är jag också väldigt svag för en riktigt bra pizza.

Vill du veta mer?

All information om vår kampanj för att vara med och öka användningen av svenska råvaror på privata restauranger hittar du på vår webbsida

Publicerades