Landsbygdsnätverket
Helene Oscarsson Vd Vreta Kluster. Foto Niclas Albinsson

Helene Oscarsson Vd Vreta Kluster. Foto Niclas Albinsson

Hallå där… Helene Oscarsson på Vreta Kluster, Östergötland! 

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Vreta Kluster i Östergötland

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

Vårt uppdrag är att verka för jobb, tillväxt och utveckling inom gröna näringar i Östergötland

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

 • Vi synliggör de gröna näringarnas företag, organisationer och aktiviteter för andra aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor.
 • Vi är en neutral, fysisk plats som möjliggör möten och evenemang, och är ett konsulthus för lantbrukare och andra företagare i livsmedelskedjan med 110 experter inom olika områden på plats.
 • Vi är en möjliggörare som bidrar till att idégenerering och att hjälpa till att göra dessa idéer till verklighet

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?

 • Affärs- och teknikutveckling
 • Process- och innovationsledning
 • Projektledning
 • Idégenerering
 • Arrangera branschöverskridande möten och evenemang
 • Vara en brygga mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor
 • Bygga nätverk och förmedla kontakter
 • Hjälp att hitta finansiering till utvecklingsprojekt

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?

Enklare administration av projekt, långsiktigare utlysningar, enklare regler kring upphandlingar. Jag tycker att vi lägger för mycket tid och resurser på administrativa processer, och skulle hellre lägga den tiden på direktkontakt med företag och värdeskapande aktiviteter som leder till innovation och lönsamhet i företagen.

Vreta Kluster

Huvudman/huvudmän:
Sanky Kors Fastighets AB

Geografiskt område:
Östergötland

När startade verksamheten:
2011

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
AgroÖst, Hushållningssällskapet, Region Östergötland, Linköpings Kommun, Sankt Kors Fastighets AB, Vreta Utbildningscentrum

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
34

Huvudsakliga finansieringskällor:
Utvecklingsprojekt finansierade av Region Östergötland, Linköpings Kommun, EU:s regionalfonder, Tillväxtverket, Vinnova, Stiftelsen Lantbrukforskning, Landsbygdsprogrammet m.m.

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:

 • Agtech 2030 – jordbruksinnovationer i världsklass
 • Gröna näringars utveckling 3.0, inkl koordinering av Östergötlands regionala livsmedelsstrategi
 • Swedish Scaleups – tillväxtsupport till företag
 • Marknadslyftet – affärsutveckling i lantbruks- och livsmedelsföretag
 • Samverkansinsatser offentlig måltid
 • Test av digitala utbildningskoncept inom fjäderfä
 • Kommunikationsprojekt inom livsmedelsstrategin
 • Tredjepartscertifiering lokala varumärken
 • Smart Agtech – stärkt innovationssystem för jordbruket

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Helene Oscarsson, vd Vreta Kluster
Telefon: 0703-197643
E-post: helene.oscarsson@vretakluster.se
Webbsida: vretakluster.se Länk till annan webbplats.
Postadress:
Klustervägen 11, Vreta Kloster

Publicerades