Landsbygdsnätverket

Henrik Cyrén och Lina Strömstedt, Affärsutvecklare Green Innovation Park Uppsala.

Hallå där – Henrik Cyrén och Lina Strömstedt – nya krafter på Green Innovation Park, Ultuna!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Här följer vi upp med Green Innovation Park vid Sveriges Lantbruksuniversitet vid Campus Ultuna i Uppsala.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

Här på Green Innovation Park arbetar vi med två huvudaktiviteter. En där vi identifierar, förädlar och förmedlar forskningsresultat från universitetet till samhället. Den andra är egentligen den motsatta. Den där vi fångar, sammanställer och presenterar behov, problem och utmaningar i samhället där forskarkollektivet skulle kunna bidra med lösningar och utveckling.

Målgrupperna för oss är nyfikna människor som vill utveckla vårt samhälle och vår värld till mer hållbar i framtiden. Vi ordnar event, interna träffar, nätverkande, coworking och kurser för att skapa en bejakande kultur för innovationer för och med människor, företag och akademi.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

Med utgångspunkt från SLU:s kunskaper och utbildningar arbetar vi med att stötta utvecklingsarbete via innovationer. När olika kunskaper möts och överföringar av kompetenser sker inom nya områden kan utvecklingen gå fort.

Green innovation Park är platsen där bland annat akademi, näringsliv, forskare, företag, studenter, startups och investerare möts – under event och vid kaffemaskinen - och här händer det intressanta nya saker och nya värden skapas.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?

Framför allt har vi etablerade kommunikationsvägar in till forskarkollektivet. Förfrågningar om en viss kompetens navigeras lätt och rätt av oss här på Green Innovation Park. Vi kan hjälpa forskare att komma i kontakt med näringslivet för samverkan och vidareutveckling och nyttiggörande.

Dessutom har vi tillgång till utvecklingsmedel till projekt där företag behöver tillgång till forskare och liknande för sitt utvecklingsarbete. Dessa medel kan tex möjliggöra att forskare kan lägga sin tid och kunskap till ett företag.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?

Det är fantastiskt roligt att agera i gränslandet mellan akademi, näringsliv och samhälle! Det finns så stor potential i vad som kan hända och möjligheter för framtida lösningar. Det skulle vara – om möjligt – ännu mer stimulerande om vi fick ännu fler signaler om utvecklingsbehov. Det är fritt fram för både enskilda och organisationer att kontakta Green Innovation Park för att diskutera både utvecklingsbehov och inte minst förslag på lösningar. Både mindre och större behov och ideer är välkomna!

Green Innovation Park i Uppsala

Huvudman/huvudmän:
SLU-Holding.

Geografiskt område:
Ultuna, Uppsala.

När startade verksamheten:
2016.

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
SLU och Akademiska hus.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
Cirka 50 stycken.

Huvudsakliga finansieringskällor:
Medlemsavgifter samt stöd från Akademiska hus & SLU.

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:

  • Green Innovation Park Alnarp (öppnat hösten 2021).
  • Frukost varje fredag med så kallat ”Short Talk”.
  • Greenspiration Hour – en inspirerande föreläsning på djupet.
  • Seminarieserier inom olika delar av affärsutveckling.
  • Event och kurser inom innovation management.
  • Investerarträffar och nätverksträffar.
  • Spot-Your-Idea – verktyg för att identifiera nyttapotentialen i forskning.
  • Snilleblixthantering för SLUs studenter via Canvas.
  • Förberedelser för Green Innovation Park Skara och Green Innovation Park Umeå pågår.

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson: Henrik Cyrén och Lina Strömstedt, Affärsutvecklare Green Innovation Park.
Telefon: 073-155 30 22 // 073-0821394
E-post: henrik.cyren@slu.se // lina.stromstedt@slu.se
Webbplats: greeninnovationpark.se/sluholding.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Postadress: Ulls väg 29 C, 724 18 Uppsala

Publicerades