Landsbygdsnätverket

Jean-Baptiste Dollé jobbar på franska boskapsinstitutet IDELE

Hallå där... Jean-Baptiste Dollé

Du är avdelningschef för miljöfrågor hos franska boskapsinstitutet IDELE och arbetar bland annat med att minska utsläppen av växthusgaser från boskapsnäringen.

Åtgärder för att minska koldioxidutsläpp kan handla om att förbättra produktionseffektiviteten

Vad är det viktigaste ni arbetar med?
Det viktigaste vi arbetar med är att involvera lantbrukare och intressenter i att göra en klimatutvärdering och skapa en åtgärdsplan för att minska jordbrukets klimatpåverkan. Med anledning av både Parisavtalet och den europeiska gröna given (European Green Deal) tycker vi att det är väldigt viktigt och aktuellt just nu att förstå vårt bidrag till utsläppen av växthusgaser.

Vilka och hur många når ni via er verksamhet?
I Frankrike finns det 120 000 mjölk- och nötköttsproducenter och första målet med vårt projekt var att involvera 4 000 mjölkproducenter. Därefter ville vi även få med 2 000 nötköttsproducenter och sprida genomförandet av klimatutvärderingen och åtgärdsplanerna till alla gårdar i Frankrike. Vårt mål är att involvera 50 procent av mjölk-och nötköttsproducenterna till år 2025 och idag når vi cirka 15 000.

Hur minskar klimatpåverkan via det ni gör?
Vår klimatutvärdering av en gård består bland annat av att mäta metangasutsläpp från kornas matsmältning (enterisk fermentering) och jordbrukets gödselhantering. Enterisk fermentering representerar 50 procent av koldioxidavtrycket. Vi utvärderar även kväveoxidutsläppen som kommer från gårdens användning av gödningsmedel och gödsel som kommer från mjölkkor och nötkreatur.

Även de koldioxidutsläpp som sker på grund av energiförbrukning mäts och det görs även parallellt en undersökning av marken för kolbindning. Härefter följer individuella åtgärdsplaner för att minska gårdens klimatpåverkan.

Vilka åtgärder i lantbruket vill du särskilt lyfta fram?
Vi har många olika åtgärder som implementeras beroende på sammanhanget och förhållandena på gården. På en gård måste vi implementera tre till fem olika åtgärder för att kunna minska koldioxidavtrycket med två till fem procent. Åtgärder för att minska koldioxidutsläpp kan handla om att förbättra produktionseffektiviteten. För att reducera utsläpp av metangas kan man minska inkalvningsåldern.

Vi har metoder för hur man kan minska användningen av gödsel på en gård genom att öka odlingsarealen av baljväxter och därmed även förbättra gårdens proteintillgångar. En annan åtgärd kan vara att ersätta odlingar av sojabönor, som har ett högt koldioxidavtryck med raps eller ett annat protein som kan produceras lokalt.

Hur förbättras lantbrukarnas lönsamhet?
I allmänhet när effektiviteten förbättras på en gård genom att till exempel minska användningen av gödsel, sänks driftkostnaderna och lönsamheten ökar. Vi ser att de tio gårdar som har de lägsta koldioxidavtrycken i Frankrike också är de mest effektiva, med lägre driftkostnader, så det finns en länk mellan att vara klimateffektiv och ekonomiskt lönsam.

Hur bör verksamheten utvecklas i framtiden?

Vi arbetar med ett komplext ämne. Vi måste bli bättre på att förklara den roll lantbrukaren har i klimatförändringarna och visa på att de kan vara en positiv förebild genom att minska sin del av utsläppen.

Mer information

Besök IDELEs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Jean-Baptiste Dollé, Avdelningschef Miljö, IDELE, Paris, Frankrike
jean-baptiste.dolle@idele.fr, +33 03 2160 5791

Publicerades