Landsbygdsnätverket
Johan Hedström Projektansvarig Agro Örebro i Närke. Foto Hannes Nordgren

Johan Hedström Projektansvarig Agro Örebro i Närke. Foto Hannes Nordgren

Hallå där... Johan Hedström, på Agro Örebro, Närke!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Agro Örebro i Närke.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

Att hålla ihop och synliggöra allt gott arbete som görs av en rad olika aktörer samt att bidra till att positiva krockar uppstår och goda samarbeten skapas.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

Som en oberoende utvecklingsarena som fokuserar på konkurrenskraft, attraktionskraft och kompetenskraft tror vi att vi skapar förutsättningar att lyfta lantbruks- och livsmedelsföretagens frågor i såväl viktiga som nya kontexter.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?

Vi kan lyfta de värden svenska lantbruks- och livsmedelsföretag bidrar med i samhället och på så sätt öka de gröna näringarnas attraktion och konkurrensförutsättningar. Många av framtidens frågor börjar i de gröna näringarna. Svenska lantbruksföretag är bäst i klassen och deras innovationsvilja är viktiga för samhällsutveckling, inte bara i Sverige utan även globalt. Vi kan vara med och synliggöra detta och det tror jag är en av flera viktiga nycklar till framgång och utveckling.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?

Som i så många andra sammanhang skulle naturligtvis ökade ekonomiska förutsättningar underlätta vårt arbete.

Agro Örebro, Närke

Huvudman/huvudmän: Agro Öst

Geografiskt område: Örebro län

När startade verksamheten: Februari 2019

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat: Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat: 0

Huvudsakliga finansieringskällor: Landsbygdsprogrammet

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:

  • Investeringskapital: Skapa en mötesplats och en process som skall stärka förutsättningarna för de livsmedelsproducenter som kan och vill växa men har svårt med finansiering samt att komma åt investeringskapital.
  • Logistiklösningar: Skapa förutsättningar att primärt öka möjlighet för butiker och restauranger att på ett enkelt sätt komma åt lokalproducerade livsmedel.
  • Nya marknader 1: Genomföra en förstudie som skall undersöka förutsättningarna för att etablera en citybelägen (i Örebro) kommersiell mötesplats för lokalproducerade produkter.
  • Nya marknader 2: Möten och processer som skall diskutera förutsättningarna för att öka antalet produkter samt rätter med lokala inslag. På caféer och restaurangers menyer och utbud. Hur påverkar det attraktionskraften utifrån ett s k "storytelling-perspektiv"?
  • MUJI: Utveckling av den avdelning på MUJI (etablerat på Åhléns City i Stockholm) som i dag har tre hyllsektioner i butiken med lokalproducerade livsmedel. Avdelningen kommer att flyttas till ett attraktivare läge samt blir tre gånger så stort.
  • Kompetensutveckling: Inventera kompetensutvecklingsbehovet inom livsmedelsproduktionen för att i förlängningen kunna paketera lösningar som matchar företagens önskemål.
  • Kvinnerstaområdet: nu och i framtiden! Vilka effekter kan utvecklingen på Kvinnerstaområdet och i Kvinnerstas utbildningsutbud få i framtiden och vilka möjligheter finns i det förändringsarbete som nu pågår?

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson: Johan Hedström, Projektansvarig
Telefon: 073-7622263
E-post: info@agroorebro.se, johan.hedstrom@agroorebro.se
Webbsida: www.agroorebro.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Postadress: Agro Örebro, co LAVI gruppen AB, Bettorpsgatan 10, 703 69 Örebro

Publicerades