Landsbygdsnätverket
Katarina Wolf i en hage med nötkreatur.

Katarina Wolf. Foto: LRF.

Hallå där Katarina Wolf

Du är ny ordförande för LRF Ungdomen och aktuell som en av dem som kommer medverka under Landsbygdsriksdagen på seminariet "Jordbrukets gröna omställning – vem tar ansvar och vem ska betala?"

Berätta kort om dig själv och ditt engagemang för ungas perspektiv.
– Jag är 30 år gammal, uppväxt på en mjölkgård utanför Rimforsa i Östergötland och tog tillsammans med mina två storebröder över driften 2021. Vi bedriver mjölk- och köttproduktion i skogs- och mellanbygd och producerar eget grovfoder och spannmål till djuren.

– Jag är också utbildad lantmästare och har varit förtroendevald i LRF Ungdomen sedan 2021. Jag anser att det finns en otrolig kraft i det unga engagemanget. Vi vet hur viktiga våra frågor är för att Sverige ska fortsätta ha en hållbar livsmedelsförsörjning och det är min uppgift att försöka förmedla våra perspektiv utåt.

Förra året släppte LRF Ungdomen en rapport: Många vill men få kan – om ägarskiften i lantbruket. Vilka är de viktigaste slutsatserna, kopplat till grön omställning, utifrån den yngre generationen lantbrukares perspektiv?
– Det finns en stor framtidstro bland unga lantbrukare – men man ser många utmaningar på vägen. Att vi ser till att skapa förutsättningar för unga och på så sätt säkrar nästa generations lantbrukare är avgörande, både för livsmedelsförsörjningen och för att klara den gröna omställningen.

– Rapporten visade också att 77 % av unga lantbrukare tycker att det är psykiskt påfrestande att driva lantbruk. Den siffran, tillsammans med brist på kapital, som listas som det största hindret för att starta eller ta över ett lantbruksföretag, visar tydligt att det finns mycket att göra när det gäller den sociala och ekonomiska hållbarheten. Det är avgörande att vi får till en balans mellan dessa hållbarhetsaspekter för att även klara den miljömässiga.

Varför är det viktigt för LRF Ungdomen att vara med i seminariet på Landsbygdsriksdagen?
– De utmaningar som klimatförändringarna bär med sig kommer den yngre generationen att behöva hantera. De mål som sätts upp och de lagar som stiftas för att nå klimatmålen påverkar den yngre generationens framtida yrkesliv. Det är viktigt att vi är med och formar vår egen framtid!

Landsbygdsriksdagen, 24-26 maj

Jordbrukets gröna omställning – vem tar ansvar och vem ska betala är ett av tre seminarier som Landsbygdsnätverket arrangerar på Landsbygdsriksdagen i Nyköping. Här kan du läsa mer om seminarierna.

Publicerades