Landsbygdsnätverket
Ole Rönning Kristiansson, affärsutvecklare på Grönt Center i Ås, Jämtland Foto Ole Rönning Kristiansson

Ole Rönning Kristiansson, affärsutvecklare på Grönt Center i Ås, Jämtland. Foto Ole Rönning Kristiansson

Hallå där... Ole Rönning Kristiansson på Grönt Center i Ås, Jämtland!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Grönt Center i Ås, Jämtland.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

Att så frön. Föra samtal, para ihop och matcha. En gemensam nämnare för flera av de verksamheter som finns i klustret Grönt Center i Ås är utveckling av det ’’gröna’’ näringslivet!

Var och en jobbar i sin verksamhet och det är en utmaning att hålla sig uppdaterad på vad alla gör. Genom att vi ’’pratar med alla’’ och utifrån det vi får insikt och kunskap om, kan vi sätta ihop specifika möten eller anordna kravlösa träffar, och därigenom skapa förutsättningar för samtal och erfarenhetsutbyte och utveckling.

Vi arbetar ofta efter den här devisen: ¨We cannot force someone to hear a message they are not ready to recive, but we must never underestimate the power of planting a seed¨

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

Att föra ut och tydliggöra att de gröna näringarna, som omsätter dubbelt så mycket som turismen Jämtland/Härjedalen, är en basnäring för oss och som behöver någon som för dess talan. I väldigt många olika sammanhang. Vi behöver få ihop alla noder som jobbar med de gröna näringarna

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?

Det är det vi diskuterar just nu, vi ställer oss frågan om vart vi vill och vart det ska ledas. Hur fortsätter vi att skapa värde för alla aktörer i klustret? Och för de Gröna näringarna i synnerhet? Detta diskuteras med de stora aktörerna på området men även politiskt på Krokoms kommun som vill utveckla det gröna centret men vart vill vi? Nu är vi mitt i den processen. Det är lätt att ett grönt kluster blir projektdrivet och det vill vi inte. Syftet är att alla är engagerade och äger frågan gemensamt.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?’

Det har jag svårt att svara på just nu.

Grönt Center i Ås, Jämtland

Huvudman/huvudmän:
Grönt Center i Ås är ett geografiskt område där aktörer inom de gröna näringarna samlas och många har sina arbetsplatser.

Geografiskt område:
Jämtlands Län med ambitionen är norra Sveriges inland.

När startade verksamheten:
2012, då köpte Krokoms Kommun fastigheterna.

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
Hushållningssällskapet, LRF, Torsta AB, Eldrimner, Krokoms Kommun.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
20 företag/verksamheter

Huvudsakliga finansieringskällor:
Krokoms Kommun, projektmedel Leader.

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:
Anpassning av fastigheter, gemensam skyltning, ta tillvara på resurser både hårdvara och mjukvara.

  • Arrangera klusterfrämjande åtgärder såsom utvecklande möten typ branschspecifika konferenser tillsammans med de olika aktörena på Grönt Center. Samordning, samordning, samordning. Viktigt att nämna är också de kravlösa mötena.
  • Lantbruksmässa
  • Bred omvärldsbevakning samt att föra de gröna näringarnas talan i olika regionala sammanhang.

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson: Ole Rönning Kristiansson
Telefon: 070-3689903
E-post: ole.kristiansson@grontcenter.se
Webbsida: www.grontcenter.se Länk till annan webbplats.
Postadress: Grönt Center i Ås Ösavägen 14 830 43 Ås

Publicerades