Landsbygdsnätverket

Pat Murphy jobbar på Irlands statliga rådgivarorganisation för jordbruk och livsmedel Teagasc

Hallå där... Pat Murphy

Du är avdelningschef för miljöfrågor på Irlands statliga rådgivarorganisation för jordbruk och livsmedel Teagasc och arbetar bland annat med att minska jordbrukets klimatpåverkan.

Lönsamhet är en viktig anledning för lantbrukaren att göra en förändring.

Vad är det viktigaste ni arbetar med?
– Just nu tror jag att nyckelkomponenten är det stöd till rådgivare vi arbetar med i projektet Carbon Navigator där vi erbjuder en intensiv utbildning i ett brett spektrum av miljöfrågor. Utbildningen hjälper rådgivarna att ta fram lösningar som kan appliceras på gårdsnivå och ta itu med de problem som kan uppstå i omställningsprocessen hos lantbrukaren.

Vilka och hur många når ni via er verksamhet?
– Designen av det program vi erbjuder gör att vi främst riktar oss till lantbrukaren som är i behov av eller söker efter teknisk förnyelse. Men vi arbetar med vem som helst som vill arbeta med oss och har för närvarande kontrakt med cirka 40 000 lantbrukare.

Hur minskar klimatpåverkan via det ni gör?
– När vi började med Carbon Navigator lade vi ganska mycket kraft på att lägga in siffror i ett system för att kunna bedöma vilken inverkan på klimatförändringen en viss åtgärd skulle ha på en gård. I slutändan distraherade det arbetet från den verkliga ansträngningen som ger resultat, vilket är erfarenhet av att i praktiken förändra hur man gör saker och ting på en gård.

– Vårt fokus är nu istället att titta på ett brett utbud av modern teknik och fråga lantbrukaren hur långt de har kommit i relation till tekniken och var man skulle kunna göra en förändring för att komma dit man vill. Vi har kommit till en punkt där lantbrukaren vi möter redan förstått problemet med klimatförändringarna och vi behöver inte längre sälja in varför man bör sänka sina utsläpp av växthusgaser. Vi har istället kunnat gå vidare till att prata om hur man som lantbrukare kan göra skillnad.

Vilka åtgärder i lantbruket vill du särskilt lyfta fram?
– Den största åtgärden för att minska både utsläpp av växthusgaser och ammoniak från Irlands jordbruk är att använda annan typ av kvävegödselmedel. Det finns till exempel urea där man tillsatt ett ämne (ureasinhibitor) som minskar förlusterna av både kväveoxid och ammoniak jämfört med traditionella gödselmedel. En annan åtgärd finns inom djurhållningen, där man har börjat fokusera mer på djurets hälsa, vilket bidragit till bättre fertilitet och livslängd och att det därmed behövs färre djur i systemet.

– På Irland arbetar vi inte med kalvning året runt som på en del andra platser. Det har gjort att korna kalvar mer koncentrerat i början av säsongen, vilket gör att man kan få ut mer av gräsmarken och ju mer gräsbaserad diet man kan erbjuda desto mindre utsläpp av metangaser.

Hur förbättras lantbrukarnas lönsamhet?
– Om lantbrukaren till exempel kan hitta metoder för att få ut mer av sin gödsel och minska sin användning av kväve, så blir de också mer lönsamma. Lönsamhet är en viktig anledning för lantbrukaren att göra en förändring.

Hur bör verksamheten utvecklas i framtiden?
– Fokus bör vara på att visa lantbrukarna de olika alternativ som finns och bedöma var de befinner sig i förhållande till dem. Det är en relativt enkel metod och som vi vill arbeta med. Vi vill kunna erbjuda en hållbarhetsplan till så många lantbrukare som möjligt och inte identifiera fyrtio saker för lantbrukaren att förändra, för då blir ingen av dem gjorda.

– Vi vill fokusera på de viktigaste frågorna för varje enskild gård och att vår rådgivning är en del av ett större perspektiv med fler aktörer. Lantbrukaren ska kunna bli påmind från flera håll om de åtgärder som behövs och vad som bör göras.

Mer information

Besök Teagasc hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Pat Murphy, Avdelningschef Miljö, Teagasc, Carlow, Ireland
pat.murphy@teagasc.ie, +353 59 917 0200

Publicerades