Landsbygdsnätverket
Peter Eriksson på Gröna Klustret i Nuntorp.

Peter Eriksson på Gröna Klustret i Nuntorp.

Hallå där – Peter Eriksson på Gröna Klustret i Nuntorp, Dalsland!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Gröna Klustret i Nuntorp.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Gröna Klustret har tre styrkeområden i sin verksamhet:

  • Projektutveckling: Vi driver utvecklingsprojekt som ska öka företagens möjlighet att utvecklas samt kontaktytor för samverkan.
  • Kompetenshöjning: Vi anordnar kurser och vuxenutbildningar för att höja företagens kompetens att driva sina verksamheter
  • Mötesforum: Vi erbjuder att arrangera möten, konferenser och seminarier för att ge företagen inspiration och möjlighet att skapa nya affärer.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?
Gröna klustret är en utvecklingsnod i Fyrbodal som stärker företagandet på landsbygden styrkeområden bidra till hållbar utveckling och kompetenshöjning hos företag och andra aktörer inom gröna näringar, inklusive skog och förädlingsindustrin.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden? Kompetensförsörjning, ökad lokal produktion inom livsmedelsområdet, utveckling av odlingsmetoder, ekonomiskt och ekologiskt hållbart skogsbruk med mera.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?
Vi är en liten organisation som är beroende av bidrag från olika håll för att överleva. En mer långsiktigt hållbar ekonomi skulle innebära att vi frigjorde mer tid som vi nu måste lägga på att ansöka om finansiering.

Gröna Klustret i Nuntorp

Huvudman/huvudmän:
Gröna Klustret Nuntorp, ekonomisk förening.

Geografiskt område:
Fyrbodal och Västra Götaland

När startade verksamheten:
Juni 2018.

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
Brålanda Företagarförening, Dalbo Hushållningsgille, LRF lokalavdelningar, Nuntorps Elevförbund, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands Sparbank, Swedbank.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
Gröna Klustret är ett virtuellt kluster som består av dess medlemmar 103 st.

Huvudsakliga finansieringskällor:
Leader, Dalslands Sparbank, Kommunalförbundet Fyrbodal, Swedbank, medlemsintäkter och sponsorbidrag.

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:
Skoglig Plattform i Väst. Lokalproducerat på bordet. Frysta grönskördade bönor.
Motorsågskurser. Djurskötarutbildning. Nuntorpsdagarna/Hållbarhetsvecka VBG
ca 3 500 besökare.

Kontaktperson: Peter Eriksson
Telefon: 0730755600
E-post: peter.eriksson@gronaklustret.se
Postadress: Gröna Klustret Nuntorp 305, 464 64 Brålanda

Publicerades