Landsbygdsnätverket
Susanne Paulsson på Gröna Halland Foto: Hushållningssällskapet, Halland

Susanne Paulsson på Gröna Halland Foto: Hushållningssällskapet, Halland

Hallå där… Susanne på Gröna Halland!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Gröna Halland.

Vad är det viktigaste ni arbetar med?
Hushållningssällskapet Hallands projektverksamhet inom utveckling och innovation arbetar med gröna näringar inom en rad områden. Vi står för länken mellan akademi och företagen. Det vi gör är framtidsdrivet och kunskapsdrivet för att bidra till att konkurrenskraften i de Halländska gröna företagen ökar. Vi ser synergier mellan olika produktionsgrenar och sammanlänkar företag med helt olika kunskaper och produktioner. Genom att bidra till att utveckla nya initiativ och nya idéer bygger vi ny kunskap som både företagen och länets landsbygd har nytta av.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna i framtiden?
Vi gör stor skillnad inom en rad område. Inom vatten och våtmarksarbete är vi ledande i norra Europa. Väldigt mycket av vårt arbete innebär att utveckla nya produkter, nya metoder och nya koncept inför framtiden. Samhällsomställningen kräver nya sätt att tänka och nya sätt att driva företag. Cirkulära produktionssystem, cirkulära material, hållbara affärsmodeller och ett aktivt innovationsarbete är exempel på sådant som vi tror gör skillnad i framtiden.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Hushållningssällskapet Halland och de aktörer vi samarbetar med kan bidra med kunskap och kompetens, projektkonstruktion, projektdrift och koordination av olika insatser. Våra 2 fastigheter kan bidra med lokaler, mark, tre utlakningssstationer, odlingsmark och mycket annat. Vi har en omedelbar närhet till de gröna företagen vilket gör att vi kan bidra med att överföra nyvunna kunskaper till produktion och företagande och lyfta kunskapsbehov till akademin. Ett antal av våra anställda har disputerat inom en rad område vilket bidrar till en närhet till forskningsinsatser.

Finns det något som skulle kunna göra ert jobb lättare?
En mer långsiktig finansiering hade verkligen underlättat innovations- och utvecklingskoordinering. Då vi idag är hänvisade till projektfinansieringar av olika slag med många små insatser blir administrationsinsatserna orimligt höga i förhållande till resultat. Det är inte rimligt att det är samma krav på alla tillgängliga medel oavsett storlek.

Gröna Halland

Huvudman/huvudmän:
Hushållningssällskapet Halland

Geografiskt område:
Hallands län

När startade verksamheten:
2015 ett Innovationsarbete men alltsedan 1995 har vi drivit Agrocenter i Falkenberg som är en annan typ av grönt kluster för hela Halland med flera olika ämnesområde såsom skog, veterinär, bank, förvaltningsfrågor, 4H, rådgivning, LRF med mera.

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
Vi samarbetar med dem vi behöver i varje enskilt fall, exempelvis SLU, Växa, Region Halland, Halmstad Högskola, RISE, Andra nationella och internationella aktörer, Företagare.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
10

Huvudsakliga finansieringskällor:
Sökta projektmedel

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:

  • Arena grön Tillväxt Primärproduktion
  • Ull som resurs
  • Biokruka
  • LIFE Goodstream
  • LEVA
  • Framtidsdag
  • Viltkedjan – starka och svaga länkar
  • Kompetenskoncept nyanlända primär- och livsmedelsproducenter
  • Hållbar affärsutveckling

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson: Susanne Paulsson
Telefon: 035 46536
Epost: susanne.paulsson@hushallningssallskapet.se
Postadress: Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga

Publicerades