Landsbygdsnätverket

Foto: privat

Hållbar fast food i Kronoberg

I Kronoberg har man inlett ett projekt för att få fler pizzerior att använda hållbara och lokalt producerade råvaror.
– Min dröm är att kunna beställa en helt och hållet småländsk pizza, säger projektledare Claes Löfgren.

Nätverk för att förnya och förändra

Vilken är bakgrunden till projektet?
– Sedan tidigare driver vi i Destination Småland ett nätverk bland restaurangägare i Kronoberg. Ett av huvudsyftena är att sätta fokus på frågan om lokalt och hållbart producerade råvaror. När vi har frågat danska, tyska och nederländska besökare så är det nämligen detta som många har saknat. Det är runt 25 restauranger med i nätverket och sedan starten har vi bland annat gjort studieresor, anordnat föredrag och skapat kontakter mellan restaurangägare och mindre producenter.
– Men vi kände att vi inte nådde ut till alla, exempelvis inte mindre pizzerior på landsbygden. Det är sällan som myndigheter och offentliga aktörer jobbar med dem, men frågan om lokala råvaror är så klart lika viktig där. Därför bestämde vi oss för göra en förstudie för att kolla intresset och skapa ett nätverk.

Hur har det gått?
– Bra! Vi besökte och kartlade runt 100 pizzerior och fick med oss runt 40 som var intresserade. Som regel tog det tre eller fyra möten innan de hoppade på. Många av dem känner att de måste försöka förnya sig eftersom efterfrågan bland kunderna förändras. Det är påtagligt att allt fler kunder vill veta var råvarorna kommer ifrån, och det gäller inte bara köttet utan även grönsakerna. Det som har hänt under de senaste åren, med exempelvis gårdsbutiker och REKO-ringar, har ökat konkurrensen men också medvetenheten bland restaurangägarna kring behovet av att förnya och förändra.

Min dröm är att kunna beställa en helt och hållet småländsk pizza, kanske med isterband

Hur kommer ni bedriva arbetet framöver?
– Av de 40 som är intresserade kommer vi välja ut runt 20 som vi ska börja att arbeta med mer aktivt. Till att börja med blir det mycket information om destinationsutveckling och om kundernas efterfrågan och hur den har utvecklats. Längre fram kommer det bli mer konkret arbete kring råvaror, logistik och liknande. Min dröm är att kunna beställa en helt och hållet småländsk pizza, kanske med isterband eller andra småländska delikatesser. Det kan bli en snackis! Och att fler pizzerior väljer att utnyttja det som produceras i närheten och det som skogen och naturen erbjuder.

Vad hoppas ni mer uppnå i projektet?
– I vårt ursprungliga nätverk har vi framför allt lyckats skapa kontakt mellan de olika restaurangägarna och fått dem att bli mer än bara konkurrenter. Många har insett att de faktiskt kan hjälpas åt för att göra kunderna nöjda. Samma utveckling hoppas vi på bland pizzeriaägarna.

Vilka är utmaningarna?
– Logistiken är en stor utmaning. Jag tror att många restaurangägare verkligen vill använda lokala råvaror och tänka hållbart, men i den stressade vardagen kan det ibland vara svårt att få till. Att hitta rätt producenter och lösa logistiken är svårt. Logistikföretaget Smålands skafferi, som startades för några år sedan, har blivit en viktig aktör för vårt restaurangnätverk. De levererar varor från en mängd mindre producenter runt om i Småland. Den typen av lösningar tror jag är en nyckel för att få till en varaktig förändring.

Vill du veta mer?

All information om vår kampanj för att vara med och öka användningen av svenska råvaror på privata restauranger hittar du på vår webbsida

Publicerades