Landsbygdsnätverket
Två personer sår frön på en åker. Foto: Nenad Tolic.

Foto: Nenad Tolic.

Informell kompetens blev värdefull i gröna näringar-projekt

Med en grundtanke om att ta till vara informell kompetens hos nyanlända skapade Sandvikens kommun Leaderprojektet IKEF Högbo. Under projektperioden erbjöds 19 av 24 deltagare arbete inom främst de gröna näringarna.

Högbo bruk är ett stort rekreationsområde i Sandvikens kommun där det sedan tidigare drivs en lång rad verksamheter, bland annat ysteri, uppfödning av grisar, en smådjurspark och odling av grönsaker på friland och i växthus. Våren 2017 blev området centrum för arbetsmarknadsprojektet IKEF Högbo.

– Grundtanken med projektet var att försöka ta tillvara främst utrikesfödda personers informella kompetenser. Det finns många exempel på personer som kanske inte har gått i skola, men ändå besitter en rad värdefulla kunskaper som inte finns på papper. Tanken var att ge den här gruppen chansen att visa upp vad de kan, berättar projektledare Nenad Tolic.

Urvalet av deltagare gjordes i samarbete med Arbetsförmedlingen och Nenad Tolic genomförde därefter enskilda intervjuer för att ta reda på bakgrund och tidigare erfarenheter, samt presentera vad projektet kunde erbjuda.

24 personer valdes ut, två inrikesfödda och 22 utrikesfödda, och utifrån sina erfarenheter fick de tjänster på Högbo bruk. Det rörde sig om allt ifrån grisuppfödare och fårskötare till ystare, snickare och trädgårdsmästare. Ett gäng fick ansvar för odlingarna, några andra för parkens bilverkstad och ytterligare ett antal personer fick jobb med att sköta grönområden, sophämtning, snöskottning och röjning.

Under projektets gång utvecklades konceptet IKEF som förutom att ta tillvara informell kompetens också handlar om att stärka näringsliv och sysselsättning på landsbygden.

– Ambitionen var att använda befintlig kompetens och samtidigt implementera ekotanken och lägga fokus på att skapa näringar på landsbygden som kan bli ekonomiskt hållbara och på det sättet bidra till sysselsättningen, berättar Nenad Tolic.

Det praktiskt inriktade arbetet på Högbo bruk kombinerades med teorilektioner om bland annat arbetsmarknaden och vad olika myndigheter kan erbjuda. Operativt startade projektet med deltagare på plats i maj 2017. Ett år senare upphörde Leaderprojektet, men eftersom det blev så framgångsrikt erbjöds i princip alla deltagare ett års förlängning på sina anställningar, berättar Nenad Tolic.

– Projektet blev ett stort lyft för många av dem. Flera gick tidigare på försörjningsstöd och kunde nu istället få en lön. Det gjorde att de kom till jobbet med en oerhörd energi och glädje.

En annan stor positiv effekt av projektet var en märkbar positiv utveckling i svenska, berättar Nenad Tolic.

– Deltagarna kom från en mängd olika delar av världen och redan från start hade vi ambitionen att blanda upp språkgrupperna så mycket som möjligt. Därför blev svenska det gemensamma kommunikationsspråket. 

Text: Jakob Hydén

Mer information

Det här projektet finns med i rapporten Metoder och framgångsfaktorer för utrikesföddas möjligheter till sysselsättning och företagande.

Läs hela rapporten på den här sidan.

Vill du istället ha rapporten skickad till dig som en PDF? Skicka ett mejl till sara.uddemar@jordbruksverket.se

Publicerades