Landsbygdsnätverket

Foto Picmonkey

Innovationssupporten – vad kan vi hjälpa till med?

Innovationssupporten finns till för alla som har en idé som kan passa för innovationsstödet EIP-Agri. Vi diskuterar med dig om din idé är en möjlig innovation och vad du behöver tänka på inför en eventuell ansökan.

– Vi som ingår i innovationssupporten har givetvis tystnadsplikt och det råder sekretess kring allt material och underlag kring din idé, säger Inger Pehrson som är en av fyra experter i supportgruppen.

Alla i supporten har olika ämnesområden för att lättare kunna hjälpa till med vilka forskningsresultat eller andra kunskaper och erfarenheter som finns kring olika innovationsidéer. Är det mer generella frågor kan alla inom supporten svara. Det är bra att ta kontakt med dem såväl innan man påbörjar ansökan, som under ansökningsprocessen och vid behov under projektets gång.

– Alla idéer leder inte till en innovation. Det är vår uppgift att avråda dig från att fortsätta i innovationsprocessen i de fall en idé inte är bärkraftig. Som underlag har vi vår ämneskunskap, urvalskriterier och avstämningar med handläggare på Jordbruksverket och Rådgivande kommittén, säger Inger Pehrson.

Landsbygdsnätverkets uppdrag är att via innovationssupporten bistå sökande och alla som är intresserade av innovationsstödet EIP-Agri. Men också att informera om och marknadsföra stödet samt bidra till att resultaten från innovationsprojekten blir kända.

– Eftersom det är en ny strategisk plan med hela 525 miljoner till nya innovationsprojekt kommer vi i supporten delta med olika aktiviteter på lantbruksmässorna på Borgeby och Brunnby i sommar liksom på Elmia Matbruk i höst.Landsbygdsnätverket möjliggör också att företrädare för pågående projekt får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter vilket många gånger leder till nya samarbeten.

Kontakta oss!

Innovationssupporten kan du nå via telefon på kontorstid. Får du inte kontakt, lämna ett meddelande så kontaktar supporten dig. Du kan också skicka ett sms eller nå oss via e-post.

Animalieproduktion och övrigt
Inger Pehrson
Palustre AB, Holm, Halmstad
070-820 33 12

Teknik och energi
Ragni Andersson
Agrigera, Jönköping
070-349 12 63

Lisa Germundsson

Trädgårdsnäring
Lisa Blix Germundsson
SLU, Alnarp
072-217 47 61

Växtodling
Nilla Nilsdotter-Linde
SLU, Uppsala
070-662 74 05

Publicerades